september 23

Kjøpte du månedskort før streiken? -Vi betaler deg tilbake


-Vi ønsker å ta ekstra godt vare på våre mest trofaste kunder. Derfor betaler vi tilbake for de dagene du hadde igjen på kortet når streiken startet opplyser Østfold kollektiv på sine nettsider:


Dette får du tilbake

Aktiverte og delvis benyttede billetter kan refunderes. Her ser du hvor mye du får tilbake:

Enkeltbillett: Refunderes ikke
24-timers billett: Refunderes ikke
7-dagers billett: Refunderes ikke
30-dagers billett: Du får refusjon for antall resterende døgn.

365-dagers billett: Du får refusjon for antall resterende døgn. Vi tar utgangspunkt i de 300 døgnene du har betalt for, ikke de 365 døgnene billetten er gyldig.

Vi refunderer ikke selve busskortet, kun billetten du har i kortet.


Aktuell link | mer info | Østfold kollektiv