september 30

Hva skal vi gjøre med elsparkesyklene? Regler..


Avdelingsdirektør i Statens vegvesen (Vegdirektoratet) Ingrid Lutnæs arbeider med regler om elsparkesykler. Foto: H. Busterud, Statens vegvesen

Regler

Påbud om hjelm? Krav om oppstillingsplass? Hjemmel for kommunene til å hente inn feilparkere sykler. Promillegrenser for syklister

Statens vegvesen har fått oppgaven å finne løsninger på konfliktene armadaen av elektriske sparkesykler har skapt i de større byene.

Nye regler skal gjelde fra 1. april

– Vi fikk oppdrag fra departementet i slutten av august. Dette er en spennende oppgave. Vi må finne gode løsninger som kan tre i kraft innen 1. april neste år, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i myndighet og regelverk, Vegdirektoratet i en melding:

Det betyr at vi må finne løsninger innenfor dagens regelverk, enten ved å tolke reglene eller å endre forskrifter til vegtrafikkloven. Når det gjelder regulering av kommersiell utleie på kommunens grunn, må det løses innenfor annet regelverk.

Dagens gjeldende regler finner du her!

Vi er positiv til nye mobilitetsløsninger

– Vår tanke er at nye mobilitetsløsninger er positivt. Men i de store byenes sentrumsområder er det mange som deler på arealet, og ingen er tjent med flere konflikter enn det allerede er, sier Lutnæs.


Elsparkesykler og selvbalanserende kjøretøy blir omtalt som småelektriske kjøretøy og definert som sykler i våre forskrifter. Det er krav knyttet til maksimal hastighet, størrelse, lys, refleks, lydsignal, brems, merking og antall personer på kjøretøyet

Sykler kan som kjent befinne i kjørebane, på sykkelareal og fortau. Som syklist skal du ta hensyn til fotgjengeren, og passere på fortauet i tilnærmet gangfart. Kulturen for å dele gangarealet er åpenbart ikke god nok, mener Lutnæs.

Løsningene søkes innenfor dagens lovverk
I arbeidet kommer vi innom ulykkesrisiko, vi må se på hjemlene for å fjerne henslengte (elsparke)sykler og hjemler for å kreve oppstillingsplasser.

Reglene vi jobber med skal være gjennomgående, gjelde for alle elsparkesykler, både privateide og utleie, og for hele Norge, ikke kun i bysentrum. Hjemler til å regulere utleieselskaper på kommunal grunn er ikke er en del av denne høringen, det er heller ikke teknologiske løsninger som geofence.

Mange aktører skal bidra

Vi har allerede hatt møter med politiet, Oslo bymiljøetaten og bransjeaktørene. Når vi kommer til høringen, vil vi gjerne ha et bredt engasjement fra alle interessenter.