oktober 05

23 000 har tatt influensavaksinen i apotek


Foto via Apotekerforeningen

23000

Mange velger å betale de ekstra kronene for å få tatt vaksinen i apotek. En av grunnene til det er nok at det er mye enklere å stikke innom et apotek med lange åpningstider, enn å skulle bestille time hos fastlegen, sier Per T. Lund i en melding:

Denne høsten er det mulig å ta influensavaksine i apotek uten resept fra legen. Personer i risikogruppene strømmer til apotekene for å få satt vaksinen.

I løpet av de to ukene influensavaksinen har vært tilgjengelig i apotekene, har 23 015 personer brukt muligheten til å få satt vaksinen i et apotek, viser tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. 77 prosent av vaksinene er rekvirert av en farmasøyt i apoteket. De øvrige kundene har hatt resept fra lege, men valgte å sette vaksinen i apoteket.

Fra 21. september er det bare personer som er i risikogruppene som har mulighet til å få vaksinen. Dette gjelder frem til 1. desember, og sikrer at de som har størst behov for å beskytte seg mot influensa blir prioritert først.

– Selv om denne begrensningen ble innført samtidig som vaksinen ble tilgjengelig i apotekene, har folk strømmet til apotekene. Mange apotek er nå midlertidig tomme for vaksine, men nye doser er på vei inn, forteller Per T. Lund i Apotekforeningen.

Bare legene blir subsidiert

I september gikk også Helse- og omsorgsdepartementet ut med informasjon om at personer i risikogruppene vil få vaksinen for en svært lav pris, hvis den tas hos fastlegen. Personer som har frikort får vaksinen gratis, mens de som ikke har det får vaksinen til 50,- kr. Apotekene er ikke en del av det offentlige vaksinasjonsprogrammet og har derfor ikke mulighet til å tilby vaksinen til denne sterkt reduserte prisen. Apotekene blir ikke subsidiert slik som legene blir.


– Likevel ser vi at veldig mange velger å betale de ekstra kronene for å få tatt vaksinen i apotek. En av grunnene til det er nok at det er mye enklere å stikke innom et apotek med lange åpningstider, enn å skulle bestille time hos fastlegen, tror Lund. Han registrerer også at en del kunder forteller at de er bekymret for å måtte være på legens venteværelse sammen med syke pasienter.

Forventer leveranser fra FHI

Av de nesten 18 000 som har fått rekvirert vaksinen av en apotekfarmasøyt, er mer enn 2/3 over 65 år. De øvrige tilhører andre risikogrupper som gravide, diabetespasienter, hjertepasienter mv.

– At to tredjedeler er over 65 år viser med all tydelighet at apotekene blir sett på som et godt alternativ av eldre, som er den største risikogruppen. Det er synd, men forståelig av praktiske grunner, at apotekene ikke er inkludert i influensavaksinasjonsprogrammet allerede i år. Men som et minimum forventer vi at også apotekene nå kan få levert vaksiner fra Folkehelseinstituttets lager, slik at de kan bidra best mulig til at risikogruppene blir vaksinert så raskt og effektivt som mulig.

Alt annet vil være stikk i strid med politiske signaler, både om å nå en høy vaksinasjonsgrad og om å gjøre vaksinen så lett tilgjengelig som mulig, mener Per T. Lund.

Om Apotekforeninge

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.