oktober 06

UP vil ha strengere straff for ulovlig bruk av telefon i bilen. 5000 kr..

Foto via Frende Forsikring


43 prosent sier i en ny undersøkelse at de sjekker mobilen mens de kjører. Nå tar UP til orde for høyere bøter opplyser Frende Forsikring i en melding:

1700 kroner og to prikker er straffen hvis du blir tatt.
– Dette er ikke avskrekkende nok og jeg har tatt til orde for et vesentlig høyere bøtenivå, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Nylig sendte regjeringen ut et forslag på høring om å øke bøtene for å bruke mobilen under bilkjøring til 5000 kroner. Prikkbelastningen foreslås økt fra to til tre.

– Det er utspill jeg stiller meg bak. Det er skremmende at nær halvparten sjekker mobilen bak rattet. Du utsetter deg selv og ikke minst andre for livsfare med slik oppførsel, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Tallene kommer fra en helt fersk undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring.

Medvirker til dødsulykker

– Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til 12 dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som bruker telefonen under kjøring, sier sjefen for Utrykningspolitiet (UP).

Undersøkelser fra UP viser at mobilbruken i snitt ligger på 3,6 prosent. Det er omtrent like mange som prater som tekster. I 2019 registrerte UP og politidistriktene til sammen 16 365 saker med ulovlig bruk av mobilen.

– Dobbelt så mange menn som kvinner svarer at de sjekker mobilen ofte mens de kjører, forteller Ytre-Hauge. Det er også en klar overvekt av menn som sier de av og til sjekker telefonen sin bak rattet.

De yngste er verst

I aldersgruppen 18-29 år sier hele 2 av 3 at de sjekker mobilen ofte eller innimellom når de kjører.

– De unge er utrolig vant til å sjekke mobilen ofte, det er bare å se seg rundt på bussen. Jeg forstår at nysgjerrigheten trekkes mot en mobil som lyser opp mens du kjører, men du kan ikke la deg friste. Sett mobilen på «ikke forstyrr», så unngår du fristelsen, sier Ytre-Hauge.

Blant de eldste, som ikke har hatt mobilen med seg i oppveksten, er situasjonen en helt annen.

– Blant de over 60 er det bare 15 prosent som sier at de sjekker mobilen fra førersetet, sier fagsjefen i Frende Forsikring.

Disse aldersgruppene sjekker mobilen mens de kjører

18-29 år: 67 prosent
30-39 år: 66 prosent
40-49 år: 59 prosent
50-59 år: 38 prosent
60+: 15 prosent

(Kilde: Frendeundersøkesen)


Her bor de som sjekker mobilen bak rattet

Vestlandet: 46 prosent
Oslo: 45 prosent
Sørlandet ink. Telemark og Vestfold: 44 prosent
Østlandet: 42 prosent
Midt-Norge: 41 prosent
Nord-Norge: 38 prosent

(Kilde: Frendeundersøkesen)