oktober 07

Virke: − Budsjettet sender tusenvis av arbeidsplasser ut av landet

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke mener at regjeringen lukker øynene for det koronakrisen har vist: Det skyhøye norske særavgiftsnivået på grensehandelsutsatte varer og fremdeles tekstiltoll sender tusenvis av arbeidsplasser over grensen.

− Å redusere særavgiftene på typiske lokkevarer for grensehandel og å fjerne tekstiltollen vil være som å trykke på en knapp for å få flere permanente arbeidsplasser. Reduksjonen i avgiften for lettbrus er altfor lite, sier Virke-sjefen i en melding:


− Regjeringens forslag til statsbudsjett er en fallitterklæring når det gjelder grensehandel. Vi trenger to år med formidabel økonomisk vekst for å få norsk økonomi tilbake til før-korona-nivå, da kan ikke regjeringen fortsette politikken med å sende tusenvis av arbeidsplasser ut av landet, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

− Vi er glade for signalene fra Fremskrittspartiet om at de vil prioritere reduksjon av særavgiftene på typiske grensehandelsvarer i budsjettforhandlingene. Vi har nå en historisk anledning til å gi norsk handels- og tjenestenæring rettferdige konkurransevilkår med sine utenlandske konkurrenter, slik Danmark har gjort.

Harmonisering av avgiftene vil gi tusenvis av arbeidsplasser

Beregninger fra Menon Economics har vist at et varig bortfall av grensehandel kan gi 8 200 nye norske arbeidsplasser i dagligvarebutikker og Vinmonopolet, og 3,7 milliarder i økte inntekter til staten og norske kommuner. Jobbskapingspotensialet er imidlertid langt større siden arbeidsplasser og verdiskaping i kiosker, bensinstasjoner og faghandelen kommer i tillegg. Virke mener Norge trenger en harmonisering av avgiftsnivået med Sverige gjennom reduserte særavgifter på varer som sjokolade og søtsaker, alkoholfrie drikkevarer og tobakk og snus.

− De stengte grensene har vist konsekvensene av grensehandelen for norske arbeidsplasser og verdiskaping. Nå har vi et midlertidig oppsving, men grensene vil etter hvert åpne igjen, og da bør vi ha klart lavere særavgifter på varer som lokker nordmenn til å handle over grensen. Det vil gi flere jobber, og større inntekter til staten gjennom merverdiavgift og skatt på arbeid.