oktober 12

Ber om forståelse for at bussjåførene ikke tar i mot kontanter


-I forbindelse med at vi åpner framdøren i en rekke områder, kan passasjerene våre kjøpe billett hos bussjåføren igjen. Av hensyn til smittevern, tar vi imidlertid ikke imot kontanter opplyser Østfold kollektiv i en artikkel:

Åpningen av fremste bussdør vil øke kontakten mellom passasjerer og sjåføren, både ved passering og billettkjøp. Vi innfører derfor et midlertidig forbud mot kontant betaling.

Forbud

Smittevernveilederen for kollektivtrafikken gir oss anledning til å innføre kontaktreduserende tiltak. Ut fra en helhetlig vurdering av smittevernhensyn for både passasjerene og sjåførene, innfører vi et midlertidig forbud mot kontant betaling.

Håndteringen av kontanter i forbindelse med billettkjøp øker passeringstiden forbi sjåføren og kan gjøre det vanskeligere å opprettholde én meters avstand. Derfor vil verken Østfold kollektivtrafikk eller noen av de andre store kollektivselskapene tilby dette, i lys av smittevern.

Enkelte passasjerer peker på at norsk lov pålegger Østfold kollektivtrafikk – og alle andre tjenesteytende virksomheter i Norge – å ta imot kontanter som betalingsmiddel. Det stemmer. Vi ber deg likevel om å la være å hevde denne rettigheten i en liten periode. Å kutte kontantbetaling i en kort periode er et risikoreduserende tiltak som beskytter deg, dine medpassasjerer og sjåføren.

Vi har forståelse for at noen opplever denne løsningen som upraktisk. I lys av at det fortsatt er unntakstilstand i samfunnet vårt, håper vi at dere kan legge denne frustrasjonen til side og heller benytter en av våre andre betalingsalternativ; bankkort, busskort eller ØstfoldBillett-appen.