oktober 12

NAV: Forventet saksbehandlingstid for klagesaker har økt kraftigForventet saksbehandlingstid for klagesaker har økt kraftig opplyser NAV i en artikkel:

Dette skyldes at NAV har måttet prioritere å behandle søknader om dagpenger. Nå jobbes det på spreng for å få behandlet klagesaker.

– Vi har vært i en helt ekstraordinær situasjon uten historisk sammenligning, sier fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien.

Da dagpengesøknadene strømmet inn fra flere hundretusen permitterte, satte NAV alle kluter til for å få tatt unna bunkene med saker. Blant annet ble medarbeidere som normalt jobbet med klagesaker, satt til å behandle nye søknader.

– Vi var nødt til å prioritere dagpengesøknadene for å sikre at permitterte og arbeidsledige fikk penger til livsopphold. Nå skal vi jobbe så hardt vi bare kan med klagesakene, og øker kapasiteten for at saksbehandlingstiden skal bli kortere. Medarbeidere som ble satt til å behandle nye søknader om dagpenger, skal nå tilbake til sine vanlige oppgaver med klagesaker, sier Lien.

Normal behandlingstid for nye dagpengesøknader

Saksbehandlingstiden for nye søknader om dagpenger er nå på fire uker, som er mer normalt. Siden midten av mars har NAV behandlet 514 000 søknader. Til sammenligning ble 160 000 søknader behandlet i hele fjor.

For flere ytelser har derimot klagesakene hatt en kraftig vekst i forventet saksbehandlingstid, og fortsatt er det ikke klart hvor lang tid NAV forventer å bruke på å behandle klager på dagpengeområdet.


– Selv om vi jobber så raskt vi kan, er det spesielt vanskelig å beregne hvor lang tid det vil ta før de som har klaget på dagpengevedtaket sitt kan få svar på klagen sin. Så fort vi har et anslag, vil vi legge ut informasjon om dette på nav.no, sier Lien.

Han presiserer at alle klager nå blir sett på med én gang de kommer inn. Saker som åpenbart bør omgjøres, som for eksempel der vi har mottatt ny dokumentasjon, blir behandlet raskt.

Økning på flere områder

Det er ikke bare på dagpengeområdet at behandlingstiden for klagesaker har økt siden Norge stengte ned i midten av mars. Behandlingstiden har også økt for blant annet klager på arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd. Dette skyldes at medarbeiderne som normalt behandlet klagesakene på disse områdene, midlertidig ble satt til å behandle dagpengesøknader. Disse skal nå tilbake til sine vanlige arbeidsoppgaver med klagesaker.

I dag er forventet behandlingstid for en AAP-klage 18 uker i den enheten som først har fattet vedtaket, mens NAV Klageinstans forventer å bruke 32 uker. Sammenlignet med midten av mars, har forventet behandlingstid for klager på AAP økt med 8 og 14 uker i henholdsvis enheten som først har fattet vedtaket og i NAV Klageinstans. Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres løpende på nav.no. Tallene gir et øyeblikksbilde av hvor lang tid de ulike enhetene i NAV forventer å bruke på en klage som mottas den uken.

– Vi gjør alt vi kan

– Det er ikke bra at mange må vente lenge på svar, og det er heller ikke bra at de som har klaget på dagpenger ikke vet når de kan forvente å få svar på klagen sin. Vi gjør alt vi kan for å få behandlet bunkene med klagesaker, blant annet gjennom å øke kapasiteten. Det vil likevel ta litt tid før vi har den behandlingstiden vi ønsker å ha, sier Lien.