oktober 13

Sykehuset Østfold: Forbereder oppstart av robotkirurgiProsjektleder Barbara Thorsen ved operasjonsroboten som nå er på plass på Kalnes. Foto via SØ

Robotkirurgi

Sykehuset Østfold har nå fått utstyr til robotassisterte kikkhulloperasjoner. Det betyr at pasienter med for eksempel prostatakreft eller pasienter som skal fjerne endetarm eller livmor på grunn av kreft, kan opereres på Kalnes ved hjelp av denne teknikken.
Avtale for innkjøp av DaVinci operasjonsrobot ble signert i sommer, og det nye utstyret har nå kommet på plass og er snart klar til å tas i bruk. Allerede for ni år siden, jobbet Sykehuset Østfold for å få robotassistert kirurgi opplyser sykehuset på sine nettsider:Mandag 19. oktober planlegges det aller første inngrepet på pasient med robotassistert kirurgi i Sykehuset Østfold.

– Det har vært mye frem og tilbake, så det er veldig gøy at det nå endelig blir robotkirurgi, uttalte administrerende direktør Hege Gjessing da kontrakten var signert.

– Dette er utstyr som koster svært mye, men det vil komme pasientene til gode. I tillegg vil det bedre arbeidsforholdene for kirurgene, og jeg håper det blir ekstra gøy å jobbe med også, sier Gjessing.

Flere aktuelle brukere

Egen operasjonsstue er avklart, og aktuelle fagpersoner har allerede jobbet en god stund med å gjennomgå opplæring og forberedelser til å ta i bruk operasjonsroboten. Urologene var først ut med å få opplæring, men også gastrokirurger og gynekologer vil begynne å bruke operasjonsroboten i høst.

Målet med det nye utstyret er et styrket operasjonstilbud til pasienter innen urologi, gynekologi og gastrokirurgi. Operasjonsroboten er et ledd i å tilby et helhetlig behandlingsopplegg for pasienter i eget opptaksområde, og vil gi et bedre tilbud innen avansert nyrekirurgi, tarmkreft kirurgi og gynekologisk bekkenkirurgi. Det forventes å kunne operere rundt 400 pasienter årlig med denne teknikken.

– Nå er vi veldig klare, og gleder oss veldig til å tilby avansert behandling til pasientene våre, sier seksjonsleder og urolog Barbara Thorsen som har vært prosjektleder.

Aktuell link | Her kan du lese mer | sykehuset Østfold