oktober 14

3 100 færre arbeidssøkere også den siste uken


.. melder NAV:

Tirsdag 13. oktober var det registrert 191 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 3 100 færre enn forrige uke.

– Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned, og siden utgangen av september har antallet arbeidssøkere gått ned med 6 200 personer. Dette skyldes i stor grad en nedgang i antallet permitterte, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

101 500 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 114 600 personer, eller 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 77 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 191 700 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken.

Færre permitterte

23 300 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 35 100 av de delvis ledige. Det er dermed 3 000 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 2,1 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre helt og delvis ledige

Antallet helt ledige har gått ned med 2 000 personer siden forrige uke, mens antallet delvis ledige har gått ned med 1 600 personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 400 personer.