oktober 14

Fare for streik i IT-sektoren
Ansatte ved fem IT-bedrifter kan bli tatt ut i streik hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen om IKT-overenskomsten.

Mandag 19. oktober møtes EL og IT Forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Abelia til mekling, etter forhandlingsbruddet tidligere i september.

– Vi går inn i meklingen med rimelige krav om likebehandling når det gjelder lønnssystem og arbeidstid, ivaretagelse av psykisk helse og heving av minstelønn, forteller Torbjørn Sundal, leder av forhandlingsutvalget i en melding:

Ansatte ved følgende bedrifter kan bli tatt ut:

Evry Norge
Telia Norge
Geomatikk
Komplett Services
Webhelp Norway Consulting

– Streiken vil kunne merkes i forsinkelser på kundestøtte, feilrettinger og i utsendelse av varer. Uttaket skal ikke ramme tjenester som kan føre til fare for liv og helse, påpeker Sundal.

Meklingen starter 19. oktober, med frist natt til onsdag 21. oktober.

Streik vil tidligst starte onsdag morgen, og det foreligger allerede planer om opptrapping.

– Det er ukontroversielle krav vi fremmer, og derfor er vi optimistiske på at vi skal komme til enighet.