oktober 14

.. Kalnes videregående skole i Sarpsborg markerer at det var gått 150 år siden åpningen…


Foto via Viken fylkeskommune

150

14. oktober 2020 kunne Kalnes videregående skole i Sarpsborg markere at det var gått 150 år siden åpningen. Slikt må feires beskriver Viken fylkeskommune i en artikkel:

Aktuell kilde / linkDerfor vanket det kake til elever og ansatte, dog i tidsriktige puljer, og med foreskrevet avstand og en dæsj håndsprit


Lang historie

– Gratulerer med dagen, rektor Hanne Lorentzen!

– Takk! Det er jo virkelig en fin dag å markere, dette. Det ligger mye historie i disse byggene, og skolebygget er jo et landemerke i Sarpsborg.

– Skolen har vel endret seg noe på disse 150 årene?

– Den begynte jo som landbruksskole, men i dag er vi en moderne, videregående skole, med hovedvekt på naturbruk. Det er jo absolutt noe å satse videre på, med tanke på bærekraftig utvikling. Her er det både skogsdrift og matproduksjon. Vi håper Viken ser viktigheten av å ha en slik skole.

Kake til alle

– Ser bra ut! sier Patrik Holdt Larsen og titter på jubileumskakestykket han har fått.

At han, som nå går vg1 naturbruk, skulle velge Kalnes, var det aldri tvil om.

– Jeg har alltid hatt lyst til å gå her, sier han.


•Historien til Kalnes er lang, og lenge før det ble anlagt gård på området. Slettene rundt skolen ble tørrlagt for ca. 6000 år siden, og det er gjort mange historiske funn på skolens områder. Helleristningene er mest kjent, men også gravhauger, røyser og hulveier er funnet på Kalnes.

•Kalnes var krongods, monarkens jordeiendom og bygninger, i middelalderen fram til 1351, da det ble foretatt et makeskifte. Etter dette lå gården under ulike eiere, helt til Borregaard overtok.

•Den første tiden etter 1814 var preget av kamp for å bevare så mye som mulig av egen selvråderett (fra boka Kalnes 125 år, 1995, Steinar Riise Jenssen, s. 17). I den sammenhengen ble bondestanden viktig, og i 1833 var bøndene den største gruppa på Stortinget.


•Behovet for landbruksskoler, bl.a i Smaalenenes Amt, Østfold, ble tydelig. Etter mye om og men, fikk amtet kjøpt Kalnes i Tune. Kalnes lå midt i amtet, og adkomsten var lett.

•14. oktober 1870 begynte Østfold Landbruksskole på Kalnes sin virksomhet med 8 elever. I 1878 hadde skolen kapasitet til å ta opp 24 elever.


•Fram til 1990 var skolen en ren jordbruksskole/landbruksskole, men i 1990 ble alle landbrukets fagskoler en del av det videregående skolesystemet.


•Skolen har i dag undervisning innen programområdene naturbruk, frisør-blomst og interiør- og eksponeringsdesign, bygg- og anleggsteknikk og idrettsfag. Kalnes vgs har ca 500 elever og 140 ansatte.

•Gårdsbruket er en stor del av Kalnes vgs. Dette er en av de største økologisk drevne gårdene i landet, og en av de største leverandørene av økologisk melk i Norge. Gården har ulike husdyr, både gris, ku, hest og smådyr. Dette utgjør en flott arena for elevene, samtidig som det er en egen bedrift.

Aktuell link | kilde