oktober 17

Lanserer ny aktivitetskampanje: Kollegamosjon..
Aktivitetskampanjen Kollegamosjon går av stabelen mandag 19.oktober. Kampanjen har som mål å øke aktiviteten i kollegier, og skape samhold og latter i annerledestiden skriver Norges Bedriftsidrettsforbund i en melding:

Aktivitetskampanjen starter 19.oktober og varer i fire uker til 15.november. Sosial støtte blant venner og kollegaer er kanskje den viktigste faktoren for å komme i aktivitet.

Kollegamosjon er en aktivitetskampanje som har satt dette i system.

Aktivitetskampanjen er i regi av Bedriftsidretten som er en frivillig aktør, og endel av norsk idrett.

Sosial støtte er viktigst for å være aktiv

Hjemmekontor, gjemmekontor, rullerende kontortider og permitteringer har gjort det vanskeligere å føle på samhold og fellesskap. Folk blir tvunget ut av rutiner for aktivitet og ikke minst sosial kontakt. Kollegamosjon er en aktivitetskampanje for bedrifter som skal møte disse behovene for mer samhold og fysisk aktivitet.

Hva er Kollegamosjon?

Du melder på din bedrift, danner lag og er aktive. Aktivitet gir poeng, som igjen kan gi store premier – ikke minst heder og ære på arbeidsplassen. Du konkurrerer mot deg selv, laget konkurrer mot andre lag. Husk at alle kan delta, fordi poeng beregnes fra minutter og ikke intensitet. Turgåern kan sanke like mange poeng som styrketrenern.

✔️ Aktivitetskampanje for bedrifter
✔️ Konkurranse fra 19.oktober til 15.november
✔️ Vær aktiv, registrer aktivitet, få poeng og kanskje vinner du premier?
✔️ Delta på lag med kollegaer, eller alene
✔️ Mer info på kollegamosjon.no

Hvorfor Kollegamosjon?

Kollegamosjon stimulerer til lagfølelse og intern konkurranse i bedriften. Kampanjen blir fort en snakkis som skaper fellesskap, aktivitet, latter og tøys. Kampanjens struktur er lagt opp for at ALLE skal kunne delta, i motsetning til tradisjonelle tiltak der de aktive får et forsprang. På denne måten er Kollegamosjon inkluderende for alle, og kan gi motivasjon og samhold for hele kollegiet.

✔️ Litt er mye bedre enn i ingenting, og gir store helsefordeler

✔️ Ti minutter om dagen har effekt, og kan bidra til at flere når 30 minutter om dagen. 7 av 10 nordmenn oppfyller ikke helsemyndighetenes anbefalinger om minimum 30 fysisk aktivitet om dagen.