oktober 19

Nå er ny versjon av passet her

Alle foto via Politidirektoratet

Nå er ny versjon av passet her

Politiet lanserer nå en ny versjon av det norske passet. Men du trenger ikke søke om nytt pass hvis det du har ikke har gått ut på dato opplyser Politidirektoratet i en artikkel:


Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres under søknadsbehandlingen, og passet er enda vanskeligere å forfalske.

– Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Det bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Sikker utstedelse av pass og det kommende nasjonale ID-kortet er viktig for å nå målet om at en person kun skal ha én identitet i Norge.

Passet ditt gjelder fortsatt

Selv om det er kommet en ny versjon av passet, er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om et nytt.

– Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato, og er fortsatt et godt og sikkert reisedokument. Du trenger ikke å søke om nytt pass før det gamle utløper, sier Skulstad.

Publikum kan bestille time på politiet.no på samme måte som før, og man kan søke om pass på alle pass- og ID-kontorer i Norge.

Nasjonalt ID-kort kommer etter planen i november.