oktober 20

2 av 5 har oppgradert boligen siste åretOPPGRADERING: 37 prosent av nordmenn har gjort en eller flere oppgraderinger i boligen sin i løpet av det siste året. 19 prosent har oppgradert stue, soverom, gang. Foto via Codan / iStock

2 av 5 har oppgradert boligen siste året


Mange har brukt koronaperioden til å pusse opp og en ny undersøkelse viser at nesten 40 prosent har oppgradert boligen det siste året.

– Oppussing kan gi billigere forsikring, men også føre til at du ikke lenger er riktig forsikret, skriver Codan Forsikring i en melding:

Norstat har på vegne av Codan Forsikring spurt 1020 nordmenn i et landsrepresentativt utvalg om de har oppgradert boligen det siste året, og hva de i så fall har oppgradert. Undersøkelsen viser at 19 prosent har oppgradert gang, stue eller soverom, tolv prosent har oppgradert elektrisk anlegg, og ti prosent har oppgradert bad eller vaskerom.

– Mange tenker nok ikke over at en oppgradering av boligen i noen tilfeller kan gi dem billigere forsikring. Det er alltid lurt å melde inn større oppgraderinger til forsikringsselskapet, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.


Redusert husforsikring

Hvis du for eksempel får fagfolk til å bytte ut et gammelt elektrisk anlegg med et nytt anlegg, gjør du boligen din tryggere og reduserer sannsynligheten for skader som følge av feil i el-anlegget.

– Når oppgradering av boligen gir lavere skaderisiko, kan husforsikringen ofte reduseres. Dette gjelder særlig når el-anlegg, rørsystem eller drening oppgraderes i eldre hus. Det er viktig at oppgraderingsarbeidet utføres av fagfolk og at det dokumenteres godt, sier Richvoldsen.


Boligen kan bli underforsikret

Oppgradering av bolig kan også medføre at boligen blir underforsikret. Hvis du har gjort store oppgraderinger kan boligverdien øke. Da bør forsikringen også oppjusteres, for å sikre at du får erstattet verdien av din nyoppussede bolig hvis noe skulle skje, og ikke verdien boligen hadde før oppgraderingene.

– Derfor er det viktig at du tar en gjennomgang av hus- og innboforsikring i etterkant av en større oppussing eller oppgradering av bolig. Vi har hatt tilfeller der folk har glemt å forsikre tilbygg eller ny garasje. Det kan gi store økonomiske konsekvenser ved skader på boligen eller garasjen, sier Richvoldsen.


Folk i leilighet pusser minst opp

Norstat-undersøkelsen viser at de som bor i enebolig, rekkehus og firemannsbolig har pusset opp i størst grad det siste året. Fire prosent av de som bor i blokk eller leilighet og syv prosent i tomannsbolig har oppgradert det elektriske anlegget, mens 15 prosent i enebolig, rekkehus eller firemannsbolig har gjort det.

13 prosent som bor i blokk eller leilighet svarer at de har pusset opp stue, soverom eller gang. Mens over 20 prosent av de som bor i enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller firemannsbolig sier at de har oppgradert minst ett av disse rommene.

– Denne forskjellen har nok en sammenheng med at eneboliger og rekkehus ofte krever mer vedlikehold enn andre typer boliger, sier Georg Richvoldsen.


Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Codan Forsikring i et landsrepresentativt utvalg på 1020 respondenter.

37 prosent av de spurte har gjort en eller flere oppgraderinger i boligen sin i løpet av det siste året.
19 prosent har oppgradert stue, soverom, gang
12 prosent har oppgradert elektrisk anlegg
10 prosent har oppgradert bad eller vaskerom
8 prosent har oppgradert kjøkken
6 prosent har oppgradert utvendig tak
4 prosent har oppgradert garasje
4 prosent har oppgradert vannrør
3 prosent har oppgradert drenering