oktober 20

Korona har fått flere til å sykle


Syklister i bytrafikk Foto via Statens vegvesen / K Opeide

Flere sykler

I Oslo økte sykkeltrafikken med 41 prosent i september. Vegvesenets sykkelindeks viser økende sykling i flere byområder opplyser Statens vegvesen i en melding:

– Tallene for august og september viser at sykkeltrafikken har økt betydelig sammenlignet med 2019, sier seksjonssjef Eva Larsen i Statens vegvesen.

Tendensen er tydelig

Den største prosentvise stigningen etter sommeren finner vi i Oslo med 41,6 prosent i september. I Nedre Glomma økte sykkeltrafikken mest i august med 32,9 prosent.

I Bergen ser vi at sykkeltrafikken økte i august, men den sank umiddelbart da byen innførte strengere koronatiltak og hjemmekontor i september.
– Tendensen er tydelig, selv om det kan være noe usikkerhet i registreringene. Datagrunnlaget inkluderer likevel mange nok punkter til å få fram en generell trend i trafikkutviklingen. sier Eva Larsen.

– I mars og april, da hele Norge stengte ned på grunn av korona, ser vi at tallene faller dramatisk. I mai stiger sykkeltrafikken igjen, og når nye høyder i juni før trafikken tar sommerferie, forteller Eva Larsen.– Været påvirker også trafikkmengden. At flere syklet i januar 2020 enn i januar 2019 skyldes sannsynligvis godt vær og føre for syklistene.

– Det å få en høyere prosentvis stigning i januar betyr allikevel ikke at det er flere som sykler i januar enn i august. Det skal ikke så mye til før prosenttallene stiger når det er få syklister, presiserer Eva Larsen.


Krever registreringspunkter med god datakvalitet

Sykkelindekser er en type vegtrafikkindeks for sykkeltrafikk. De estimerer endringen i antall syklende i prosent fra et år til det neste, basert på sykkelregistreringspunkter med god datakvalitet.
Elsparkesykler blir ikke registrert som sykler av Vegvesenets utstyr, og er altså ikke med i sykkelindeksene.

En sykkelindeks beregnes for de byområdene som har et tilstrekkelig antall registreringspunkter. Det gir et representativt utvalg for å kunne beregne trafikkutviklingen.

Alle data er hentet fra www.vegvesen.no/trafikkdata.
Sykkelindeksen pr september 2020.