oktober 21

Kanskje du får en SMS. Undersøkelse om folkehelsa..

Startskudd for en ny nasjonal folkehelseundersøkelseI dag blir 22 000 personer i Norge invitert på SMS og/eller e-post til å delta i «Den nasjonale folkehelseundersøkelsen». Dette er første gang Folkehelseinstituttet inviterer et landsrepresentativt utvalg voksne til å delta digitalt i en generell spørreundersøkelse om helse og levevaner.

– Vi håper at mange vil delta slik at vi kan få bedre forståelse for befolkningens helse, kosthold og levevaner, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet i en melding:

– Med bedre kunnskap om helse og levevaner i Norge får vi et verdifullt grunnlag i videre arbeidet for å sikre landets innbyggere flere gode leveår og motvirke sosial ulikhet i helse.

Undersøkelsen inneholder også noen dagsaktuelle spørsmål rundt koronasituasjonen.

– Vi ønsker særlig å kartlegge innbyggernes holdninger til kommende vaksiner og rådene som gis nå under koronapandemien fordi det er viktig for oss i planleggingen videre, forteller Stoltenberg.
I undersøkelsen vil vi invitere cirka 2000 voksne personer fra hvert av landets 11 fylker.

Det gjør at fylkene kan få informasjon som kan være relevant i deres folkehelsearbeid. Alle deltakere trekkes tilfeldig fra Folkeregisteret.