oktober 23

Statens vegvesen utsetter fristen for gjennomført opplæring i mørkekjøring


På grunn av oppblussing av Covid-19 smittetilfeller flere steder i landet forlenger Statens vegvesen midlertidig fristen for gjennomføring av mørkekjøring fra 31.oktober til 31.desember, slik at trafikkskolene skal få gjennomført trafikantopplæringen på en trygg måte.


Opplæring under trygge forhold

Opplæring med trygg avstand gir begrensninger i antall deltakere som kan delta på denne opplæring per kurs. Smittevernstiltakene reduserer derfor trafikkskolenes kapasitet, noe som kan føre til at det kan bli elever som ikke får gjennomført mørkekjøring innen ordinær frist, derfor er fristen nå forlenget til 31.desember for gjennomføring det obligatoriske kurset i mørkekjøring: «Trafikant i mørket»

Husk å få endret gyldighetsdatoen på øvelseskjøringsbeviset

Endringen i fristen vil resultere i at mange øvelseskjøringsbevis ikke lenger har rett gyldighetsdato, da de er utstedt før unntaket. Alle som skal øvelseskjøre må derfor gå inn på vegvesen.no/din side og finne sitt elektroniske bevis der, som alltid er oppdatert med rett gyldighetsdato.

For å få et oppdatert bevis i digital postkasse, eller fysisk bevis, må man henvende seg til sin lokale trafikkstasjon for å få utstedt et nytt bevis skriver Vegvesenet i en artikkel.

Aktuell link