oktober 26

Økning i trafikkskader. Mobilbruk..


Foto via Gjensidige

Økning i trafikkskader

Mobilbruk er årsak til flere trafikkulykker. Høyesterett har nettopp fastslått at det ikke er lov å bruke mobil selv når bilen står stille. Denne dommen er positivt for trafikksikkerhet og kampen mot «folkesykdommen» mobilbruk bak rattet.

Antall skademeldinger etter trafikkuhell har økt med 4 000 fra i fjor viser ny beregning.

Tallet gjelder 3. kvartal beregnet for alle selskaper, og er basert på Gjensidiges tall for økning på 3 prosent fra tilsvarende periode i fjor opplyser forsikringsselskapet i en melding:

– Til tross for at de fleste har feriert i Norge i år, er det positivt at tallene ikke har økt mer, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Selskapet hadde ventet en større økning.

De fleste skademeldingene gjelder kun materielle skader, men Rysstad påpeker at det også har vært mange alvorlige ulykker.

– Hver eneste ulykke som fører til dødsfall eller varige skader er en tragedie, og er en for mye, fastslår han.

Når det gjelder erstatninger etter trafikkuhell har de økt med 9 prosent i 3. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Gjensdiges erstatninger utgjorde 776 millioner kroner i kvartalet.

Selskapet er ikke overrasket.

– Det rimer bra med tidligere erfaringer og tall, reparasjonene blir stadig dyrere. Det skyldes flere faktorer, blant annet har de fleste nyere biler avansert elektronikk og dyre enkeltdeler. Dessuten bidrar den lave kronekursen også til høyere kostnader pr. bilreparasjon, sier han.

Mobilbruk ødelegger liv

En hyppig årsak til ulykker er mobilbruk, som har tatt mange liv i trafikken de siste årene. Mobilbruk i bil har blitt en «folkesykdom».

– Derfor mener vi det er positivt at Høyesterett nettopp har fastslått at det ikke er lov å bruke mobil selv når bilen står stille, sier Rysstad. Det gjaldt to saker, en person sendte en melding på telefonen i stillestående kø, den andre var en som brukte mobiltelefonen på rødt lys. Se sak på tv.2.no.

– Er du i trafikken vil mobilbruk uansett ta oppmerksomhet bort fra trafikkbildet. Derfor mener vi dommen sender et viktig signal i kampen mot mobilbruk i trafikken, sier han.

Gjensidige mener tiden er overmoden for en kraftig økning i gebyrsatsene for mobilbruk i bil. Gjensidige foreslår bøter på inntil en månedslønn i de verste tilfellene.

– Kraftige bøter vil svi ut fra den lommeboka man har, og vi tror det vil skremme bilistene fra å fikle med mobilen mens de kjører, sier han.

Vær uthvilt, ta pauser når det trengs, være 100 prosent fokusert på trafikkmiljøet, hold fartsgrensene og ikke fikle med mobilen når du sitter bak rattet, er oppfordringen fra forsikringsselskapet.

Økning

Antallet gjelder alle typer skademeldinger som knyttes til trafikk.