oktober 27

Seks personer pågrepet i koordinert Kripos-aksjon


De seks er pågrepet, siktet for grov narkotikakriminalitet, etter lengre tids etterforskning opplyser Kripos.

Østlandet

Kripos har den siste uken pågrepet seks personer i en koordinert aksjon mot et organisert kriminelt miljø. De pågrepne er siktet for grov narkotikakriminalitet. Pågripelsene skjedde på Østlandet, i tillegg til at én person er pågrepet i Sverige. Denne personen er begjært overlevert til Norge, og samtykker til dette. Det betyr at overleveringen trolig kan skje forholdsvis raskt.

– Pågripelsene foregikk uten dramatikk. De siktede er fem menn og en kvinne, og de er kjent for politiet fra tidligere, sier politiadvokat Richard Beck Pedersen ved Kripos.

Aksjonen er et resultat av lengre tids etterforskning, der norsk politi har samarbeidet med flere andre land. Vi kan samtidig ikke utelukke ytterligere pågripelser.

– Denne saken er et ledd i det internasjonale politisamarbeidet mot organisert kriminalitet. Når de tunge kriminelle samarbeider på tvers av landegrenser, må også politiet jobbe internasjonalt med denne problematikken, sier Pedersen.

Fire av de siktede er varetektsfengslet i fire uker. I tillegg vil det bli aktuelt å begjære varetektsfengsling av personen som er pågrepet i Sverige. Kripos har hatt bistand fra både Oslo og Øst politidistrikt under pågripelsene, i tillegg til svensk politi.