oktober 28

Kemneren er historie

Foto via Sarpsborg kommune | Foss

Kemneren er historie

1. november er kemneren historie i alle landets kommuner. Det opplyser Sarpsborg kommune i en artikkel:

Skatteoppkrevingen blir da flyttet fra kommunen til staten.

Her får du informasjon om hva endringen betyr for deg som innbygger og næringsdrivende.

Det er Stortinget som 13. desember 2019 vedtok å legge ned de 227 kommunale kemnerkontorene i landet, og overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Endringen skjer 1. november 2020.

Sarpsborg

Kemneren i Sarpsborg har hatt ansvar og myndighet til å drive innkreving av skatter og avgifter i kommunen. I tillegg har de hatt ansvar for fakturering og innkreving av kommunale krav.

For de næringsdrivende i kommunen har kemnerkontoret også hatt ansvar for arbeidsgiverkontroll knyttet til lønnsområdet.
Når skatteoppkrevingen flyttes fra kommune til stat, vil Sarpsborg kommune miste 13 kommunalt ansatte. Alle blir imidlertid videreført i tilsvarende stillinger i Skatteetaten.

Kommunale krav fortsetter

Selv om Sarpsborg kommune vil miste 13 ansatte ved statliggjøringen, tilføres lokalsamfunnet Sarpsborg nye arbeidsplasser. 12 av de 13 nevnte som går fra kommunen til staten vil nemlig få sin nye arbeidsplass ved skattekontoret på Grålum. Dit kommer også 36 personer fra andre kommuner.

De ansatte som i dag jobber i team kommunale krav, 10 personer, skal fortsette i kommunen.

Kommunen vil få videreført sin særnamskompetanse, som betyr at kommunen vil fortsette sin innkreving av kommunale krav på samme måte som tidligere.

Hva skal du gjøre dersom du ønsker å komme i kontakt med det tidligere kemnerkontoret?

Skatteetaten jobber nasjonalt, med lokale kontor. Kontorene for Øst-Norge i gamle Østfold, finnes på Grålum, i Askim og Moss.

Innbyggere/skatteytere med spørsmål om skatter og avgifterskal kontakte Skatteetaten på telefon 800 800 00, eller via deres nettsider www.skatteetaten.no/kontakt

– Dette gjelder om du for eksempel;Har fått restskatt
Har spørsmål om skatt tilgode eller skatteoppgjøret
Vil søke om en betalingsavtale eller har andre problemer med å betale
Trenger kontonummer eller KID for å betale
Ønsker å endre kontonummeret ditt for å ta i mot penger


Aktuell link | Sarpsborg kommune