oktober 29

Frykter økning av saker om negativ sosial kontroll


Frykter høye mørketall under koronanedstengning


Da skolene stengte var det færre som kontaktet minoritetsrådgiverne om at de ble utsatt for negativ sosial kontroll, trusler og vold. Likevel var det totalt sett en økning av saker første halvår i 2020, sammenlignet med tidligere år.

Da skolene åpnet igjen, økte også henvendelsene. Dette gir grunn til å frykte høye mørketall, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i en fersk rapport om IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere i første halvår 2020.

Mange utsatte barn og unge kan ha blitt forhindret fra å ta kontakt med minoritetsrådgiverne under koronapandemien, fordi de ikke har hatt mulighet til å forlate hjemmet eller ha fortrolige samtaler.

– Det er ganske alvorlig hvis unge som har behov for å snakke med en trygg voksenperson om kontroll, press, trusler og vold, ikke har hatt mulighet til det. Jeg er bekymret for mørketallene, og håper ungdommene tar kontakt nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en melding:

Minoritetsrådgiverne hadde 285 saker i første halvdel av 2020

IMDis 49 minoritetsrådgivere er utplassert ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler over hele landet. De skal hjelpe elever som står i fare for, eller utsettes for, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse.

I første halvår av 2020 har minoritetsrådgiverne gitt råd og veiledning i 285 saker. Det er en liten økning sammenlignet med 2019, og en markant økning sammenlignet med 2018. Omtrent halvparten av sakene handlet om negativ sosial kontroll.

– Siden 2018 har vi doblet antall minoritetsrådgivere fra 25 til 49 stillinger og i budsjettet for 2021 foreslår regjeringen å utvide ordningen med ytterligere 10 stillinger. Det gjør vi fordi vi ser hvor viktig det er å nå ut til og gi råd til barn og unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, sier Melby.


Elever opplevde økt negativ sosial kontroll under nedstengingen

Da skolene var stengt fikk IMDis minoritetsrådgivere flere henvendelser fra elever som opplevde en eskalering i negativ sosial kontroll under covid-19. Rapporten ser dette i sammenheng med manglende mulighet til å forlate hjemmet for sårbare barn og unge.

– Erfaringene fra det siste halvåret viser viktigheten av et hjelpeapparat for barn og unge med kompetanse på negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Vi ser at regjeringens satsing på stadig flere minoritetsrådgivere gjør at vi avdekker flere saker og kan hjelpe flere unge i sårbare situasjoner, sier direktør for integrerings- og mangfoldsdirektoratet Libe Rieber-Mohn


Fysisk tilstedeværelse er avgjørende

Erfaringene minoritetsrådgiverne gjorde seg under skolestengningen, viser at fysisk tilstedeværelse på skolene er avgjørende for å kunne følge opp barn og unge som utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Under nedstengningen fikk minoritetsrådgiverne henvist langt færre saker fra lærere og skoleansatte. Det er nettopp lærere som fatter mistanke og varsler i en stor andel av sakene.

– Lærerne spiller en viktig rolle fordi de er tett på elevene sine og viser at de bryr seg. Mange varsler også minoritetsrådgiverne. At det har vært så mange flere henvendelser etter gjenåpningen viser hvor viktig det er at minoritetsrådgiverne er fysisk tilstede for elevene på skolene, sier Melby.