oktober 29

Skal følge med på koronasymptomer i befolkningen. Har invitert..


Folkehelseinstituttet har invitert om lag 150.000 personer i Norge til å delta i Symptometer. Dette er instituttets nye verktøy for å følge med på symptomer som kan skyldes koronavirus i befolkningen.Symptometer skal styrke Folkehelseinstituttets mulighet til å oppdage tidlige signaler på utbrudd og endringer i koronavirusepidemien i Norge.


Et supplement i overvåkingen

– Symptometer er et verdifullt supplement til den øvrige overvåkingen av koronavirusepidemien i Norge. Det fanger opp symptomer i befolkningen uavhengig av testing og annen kontakt med helsetjenesten, forteller lege Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Deltakerne skal speile Norges befolkning etter alder, kjønn, bostedskommune og fødeland. De inviterte er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret.

– Vi håper at så mange som mulig av de inviterte ønsker å delta. God oppslutning vil føre til at man i større grad kan stole på at resultatene stemmer overens med smittesituasjonen i Norge, både lokalt og nasjonalt, sier Hessevik Paulsen via FHI’s nettsider:


Ukentlige resultater

Resultater fra Symptometer vil bli oppdatert ukentlig på FHIs nettsider. I tillegg vil de inngå i ukerapporten for covid-19 og på nettsiden Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten.

Hva innebærer det å delta?

De inviterte mottar innledningsvis et skjema fra Helsenorge med bakgrunnsspørsmål. De som takker ja til å delta i Symptometer, vil deretter få et ukentlig spørreskjema for å melde fra om de den siste uken har hatt symptomer som kan skyldes covid-19.
FHI vil sende skjemaer til deltakerne så lenge det er nødvendig å følge med på koronasituasjonen i Norge. Deltakerne kan melde seg ut av Symptometer når de måtte ønske.