oktober 30

Følger trusselbildet


Politidirektoratet er i dialog med både Politiets sikkerhetstjeneste og politidistriktene for å vurdere hvilken betydning PSTs oppdaterte trusselvurdering, etter de siste hendelsene i Frankrike, har for norske forhold.

PST offentliggjorde en ny oppdatert trusselvurdering i fredag 30. okt. (lenke)

-Vi merker oss at det ikke foreligger konkrete trusler Norge, og at det heller ikke er indikasjoner på at noe uønsket skal skje. Men hendelser som de vi har sett de siste dagene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i en artikkel:

Politidistriktene gjør lokale vurderinger basert på sitt utfordringsbilde, og vil vurdere tiltak. Tiltak kan være både synlige og ikke synlige.

-Vi noterer oss at PST fortsatt mener trusselnivået er uendret i Norge og at det skal lite til for at trusselen blir endret til sannsynlig. Det krever at vi følger nøye med, sier Vangen.