november 03

800 000 nordmenn har opplevd branntilløp


200 000 nordmenn har opplevd branntilløp i år. Komfyren er et typisk sted der en brann starter.

En av fem nordmenn har opplevd branntilløp, det betyr at 800 000 nordmenn har opplevd dette.

– Hvert år dør flere titalls personer i brann, og særlig fra nå frem mot jul er en utsatt periode. Men at hele en femtedel av alle nordmenn har opplevd branntilløp var overraskende høyt, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en melding:

Han understreker at veldig mange branntilløp ikke nødvendigvis betyr åpen ild og full nedbrenning.
I Oslo har hele 27 prosent opplevd branntilløp, den samme andelen gjelder for unge under 30 år, viser undersøkelsen Ipsos har gjennomført for Gjensidige for en drøy uke siden.


1 av 3 svarer at de har belastet el-anlegget mer under korona enn tidligere.

– Cirka 20 prosent av bygningsbrannene skyldes feil i selve det elektriske anlegget og utstyret. Med tanke på den økte belastningen på el-anlegg som undersøkelsen viser, kombinert med avlyste julebord, mye hjemmetid og behov for mer oppvarming, er vi ekstra spente på hvordan dette vil slå ut, sier Rysstad. Han minner om at veldig mange branner oppstår om natten, da reaksjonstiden er lengre for å komme seg ut.

Det er mange gamle og dårlige elektriske anlegg i norske boliger. 30 prosent svarer i undersøkelsen at de ikke vet hvor gammelt el-anlegget deres er.

– Det er viktig å ta en sjekk av det elektriske anlegget. Det gir økt trygghet og dessuten rabatt på forsikringen, sier han. Det er særlig eldre boliger med sikringsskap med skrusikringer som bør prioriteres.

Skulle det verste skje er det viktig at røykvarslerne virker, og at man vet hva man skal gjøre. Undersøkelsen viser at 32 prosent aldri har snakket med familie og venner etc. om hva de skal gjøre hvis det oppstår branntilløp eller brann.

Fakta fra undersøkelsen

1 av 3 svarer at de har belastet el-anlegget mer under korona enn tidligere

46 prosent av de under 30 år svarer at de har belastet el-anlegget mer under korona enn tidligere

Det er særlig Oslo-folk som har brukt mer strøm enn tidligere, 46 prosent

19 prosent har opplevd branntilløp, 5 prosent i år

26 prosent av de unge har opplevd branntilløp, 11 prosent i år

I Oslo er det 27 prosent som har opplevd branntilløp, 14 prosent i år

Gjensidige har et tett samarbeid med Norsk brannvernforening om ulike brannforebyggende budskap. De er kjent med resultatene av undersøkelsen, og kommenterer gjerne.