november 03

Flomtiltak i Halden


Foto via Halden kommune

Flomtiltak i Halden

Det er svært mye vann i Haldenvassdraget nå og derfor har Halden kommune iverksatt forberedelser for å kunne håndtere konsekvenser av flom. Har du virksomhet i nærheten av Tistedalsfossen må du lese dette.


Det er høy vannføring i hele Haldenvassdraget etter en lang periode med mye regn. Flomtoppen ser ut til å være nådd i øvre del av vassdraget. Her i Halden som er utløpet for vassdraget er derimot ikke flomtoppen nådd ennå. Halden kommune ønsker med dette å orientere om hva som kan skje.


Klokken 08.00 tirsdag 3. november gikk det 103 kubikkmeter med vann per sekund ut av Femsjøen og ned mot Tista. Foreløpig går dette bra, selv om det er mye vann i fossen opplyser kommunen på sine nettsider:


Halden kommune har tett dialog med Haldenvassdragets brukseierforening som har ansvar for å regulere vannføringen i hele vassdraget fra Rømskog til Halden. Brukseierforeningen jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger for hele vassdraget. Dette innebærer blant annet å regulere vanndybden i de ulike sjøene i vassdraget for å redusere risikoen for flom. Brukseierforeningen har også dialog med Norges vassdrags- og energiverk (NVE).


Slik situasjonen er nå, mener Halden kommune det er riktig å varsle om en mulig risiko som følge av flom i Halden.


Dersom vannet øker for mye i Halden så er det en risiko for at Svanedammen ikke klarer å ta unna alt vannet gjennom demningen i Tistedal. Skulle det skje så kan det medføre at vannet flommer over Løkenveien ved Borgfoss i Tistedal. Skulle det bli en slik flom, vil Halden brannvesen legge ut flomsikring for å styre vannet i minst skadelig retning og veier kan bli stengt.


Nesten 40 prosent av vannmassene som går ut av Femsjøen går gjennom kraftstasjonen til Akershus Energi nedenfor Tistedalsfossen. Det er ikke ofte at kraftstasjonen stanser og det er ingen grunn til å tro at det skal skje, men som med andre mekaniske anlegg så kan det skje. Det vil være maks uflaks dersom slik driftsstans skjer i en flomsituasjon som dette. Skulle det likevel skje, så vil det bety en ytterligere forverring av situasjonen. Da vil nemlig enda mer vann gå utover Svanedammens bredder.


Flytt uerstattelige gjenstander

Hvis situasjonen forverrer seg dramatisk så kan vi komme til en situasjon der det blir nødvendig å beordre folk bort fra eiendommene i umiddelbar nærhet til fossen og elva. Dersom det skulle bli aktuelt, så vil Halden kommune varsle de som har virksomhet nær Tistedalsfossen med SMS. Det vil da gå meget kort tid fra varsel til eventuell evakuering.For å være føre var vil vi allerede nå anbefale huseiere og andre som har virksomhet svært tett på fossen, å vurdere om det bør gjøres tiltak for å sikre seg mot flom. For eksempel kan det være lurt allerede nå å flytte unna uerstattelige gjenstander som er lagret svært tett på elven.SMS-varsling

Halden kommune har i dag sendt et SMS-varsel til huseiere og andre aktører med adresse i Spinneriet, på Cathrineholm og på andre eiendommer langs fossen vest for Fosseveien. Det er denne måten vi vil varsle på også hvis situasjonen skulle kreve en evakuering.


Dersom du har virksomhet eller eiendom i det berørte området mellom Spinneriet og Cathrineholm og ikke har fått slikt varsel i dag så er ikke ditt telefonnummer registrert på den aktuelle adressen. Dette kan enkelt løses ved å å registrere din kontaktinformasjon for den aktuelle adressen på nettsiden varslemeg.no

aktuell link | Halden kommune