november 03

Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger


Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.

Situasjonen i arbeidsmarkedet har bedret seg siden i vår, da Norge stengte ned. To av tre koronaledige er nå tilbake i jobb. Men fortsatt er tallet på arbeidsledige og permitterte høyt. De siste ukene har Norge blitt minnet på at situasjonen er skjør. Det er usikkerhet rundt hvilke konsekvenser nye smitteverntiltak har for bedrifter som sliter og for de i arbeidsmarkedet som er hardest rammet.

– Krisen er ikke over. Vi følger nøye med og derfor varsler vi nå endringer, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en melding:


Omsorgspenger og sykepenger

Omsorgspengereglene forlenges ut juni 2021, og kvotene blir doblet også i 2021. Det betyr at en familie neste år vil ha rett til minst 40 dager med omsorgspenger, sammenlignet med 20 dager i en normal situasjon. I tillegg vil reglene om sykepenger ved smitte eller mistanke om smitte forlenges ut mars.


– Smittesituasjonen framover vil kunne bety mer sykefravær ved både sykdom og karantene, samt at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage. Dette tar de nye forslagene høyde for. Samtidig oppfordrer vi dem som kan om å jobbe hjemmefra, sier statsråden.

Forhøyet dagpengesats

Den midlertidige forhøyede dagpengesatsen skulle ned til normalt nivå fra januar 2021, men blir nå forlenget ut mars.

– Økt usikkerhet på grunn av smitteverntiltak gjør at regjeringen venter med å gjeninnføre normal dagpengesats, sier statsråden.

Smitteverntiltak har konsekvenser for mange bransjer. Høyere sats vil særlig komme lavlønte til gode.