november 04

-Økningen skjer i alle aldersgrupper og alle fylker

Covid-19: Rapport for uke 44

Antall meldte smittetilfeller økte med 79 prosent fra uke 43 til uke 44. Økningen skjer i alle aldersgrupper og alle fylker, men det er store geografiske variasjoner skriver FHI i en rapport:

Få varsel om endringer

Overvåkningsdata og modellering viser en betydelig smittespredning de siste ukene. I forrige uke ble det meldt om 3073 tilfeller av covid-19, som er en økning på 79 prosent fra uke 43.

– De siste to ukene har vi sett en kraftig økning i smittede. Det er bekymringsfullt og utviklingen må følges nøye, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Vold understreker at det fortsatt er viktig at kommunene tidlig oppdager og raskt slår ned lokale utbrudd.

– Det krever betydelig innsats å bremse spredningen av covid-19 i samfunnet. Kommuner med økende smitte må styrke testing og smittesporing, målrettede tiltak mot grupper med økt risiko for smitte og eventuelt sterkere restriksjoner for å redusere kontakthyppighet. I tillegg må vi alle etterleve de generelle smittevernrådene, sier Vold.


Utdrag fra rapporten

122 889 personer ble testet i uke 44, det er en økning på 24 prosent fra uka før.

Andelen positive blant de testede gikk opp fra 1,73 prosent i uke 43 til 2,50 prosent i uke 44.

Det er en økning av antall smittede i alle fylker, men det er store geografiske variasjoner. Oslo, Vestland og Innlandet har flest tilfeller, sett i forhold til antall innbyggere, forrige uke

Det er en økning i alle aldergrupper, med en overvekt av menn blant dem mellom 20 og 79 år.
Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall, men det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren.

Personer født utenfor Norge er overrepresentert blant de med påvist smitte og sykehusinnleggelser relatert til covid-19.

Global situasjon

Globalt er det rapportert om over 46 millioner tilfeller og 1,2 millioner dødsfall, hvorav 3, 4 millioner av tilfellene og 45 996 av dødsfallene er rapportert i uke 44. Det har vært en økning i rapporteringer fra de fleste kontinentene, med unntak av Asia og Oseania.

Europa står for 51,5 prosent av tilfellene rapportert i uke 44, og rapporterer en økning på 20,1 prosent sammenlignet med uke 43.

Se hele rapporten med sammendrag og vurderinger

NB: Forrige uke skrev FHI at mest vanlig antatt smittested er egen husstand, private arrangement og skoler/universiteter. Det var feil og er nå rettet til: Mest vanlig antatt smittested er egen husstand, private arrangement og jobb/universitet.