november 05

Innfører tilpasset rødt nivå på Vikens videregående skoler. Hovedsakelig digital undervisning..


– Som en konsekvens av at regjeringen i dag kom med nye innstrammende smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene våre fra mandag 9. november. Det opplyser fylkesrådsleder og leder av sentral kriseledelse, Tonje Brenna.

Hovedsakelig digital undervisning

Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen. – Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole, understreker Brenna via fylkeskommunens nettsider:

Smittesituasjonen er ulik i de ulike kommunene i Viken. Kollektivtrafikk og videregående opplæring er tilbud som elever, på tvers av kommunegrenser i Viken, benytter seg av. Derfor kreves det tydelig koordinering fra fylkeskommunens side.

– I noen av kommunene i Viken er det lite smitte. Elever herfra møter elever fra kommuner med mer smitte på bussen og på skolen. Derfor er det viktig å ta et helhetlig grep. Skolebussene er fulle, og det er trengsler i pauser og friminutt ved mange av skolene våre. Énmetersregelen er vanskelig å overholde. Derfor går vi nå til dette steget, sier Brenna.

Stenger ikke skolene

Fylkesrådslederen er samtidig nøye med å understreke at «rødt nivå» ikke innebærer at de videregående skolene stenges.

– Det betyr at vi hovedsakelig går over til digital undervisning for dempe smitte, og for å avhjelpe kollektivtrafikken. Samtidig skal vi sikre at elever som i liten grad kan nyttiggjøre seg digital undervisning fortsatt skal få et tilbud på skolen.

Brenna uttrykker full tillit til at ledelsen på den enkelte skole tilpasser undervisningen best mulig innenfor det handlingsrommet de er gitt.

– Skolene har vært i beredskap for rødt nivå en stund, heldigvis, sier hun og legger til.

– Jeg er imponert og utrolig takknemlig for innsatsen hos dem som står i førstelinjen i både skolene, tannklinikkene, de som jobber med renhold og sjåfører på bussene våre. Nå må vi andre sørge for å gjøre vårt til å holde smitten nede, slik at det kan være tryggest mulig for de som er mest smitteutsatt i jobbene sine.

Må samordne enda bedre

I morgenens møte mellom helseministeren og kommuner og fylkeskommuner/fylkesmenn rundt bo- og arbeidsmarkedsregionene Oslo, Drammen og Ullensaker kom ministeren med en klar forventning om en best mulig samordning av koronatiltakene mellom kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen.

Tonje Brenna sier Viken fylkeskommune er beredt på å gjøre sitt aller ytterste for å få til det.

– Dette er vi nødt til å få til dersom vi skal unngå enda strammere nasjonale føringer. Det er svær krevende for innbyggerne våre å vite hva som gjelder hvor, særlig når tjenester krysser kommunegrensene – som ved en bussreise. Regler må være forståelig for alle. Vi lover å forsterke dialogen med de andre, understreker hun.


Forberedt på endring

Det er foreløpig uvisst hvor lenge de nye føringene vil gjelde. – Jeg tror vi må være forberedt på at situasjonen kan vare lenge og at den kan endres – og forverres – nærmest fra dag til dag. Det må vi som organisasjon være forberedt på. Dette skal vi klare sammen! Tusen takk til alle som står på, avslutter fylkesrådsleder Tonje Brenna.