november 11

165 millioner plastkuler er fjernet fra norske strender


En stor innsats er lagt ned for å få fjernet de små plastkulene fra kystområdene, og rundt 1000 rydde-dagsverk er gått med siden starten av aksjonen i mai. Foto: Stig Nordaas/Kystverket


Nærmere 800 steder og tusenvis av kilometer er saumfart, og 3,5 tonn plastpellets er tatt opp siden mai. Ryddeaksjonen avsluttes nå for vinteren, men fortsetter til våren dersom det trengs skriver Kystverket:


Norges største utslipp av plastpellets

I vinter havnet 13,2 tonn plastpellets i sjøen i Skagerak, og siden mai har Kystverket ledet en statlig aksjon for å rense kystområdene langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet for de små plastkulene. Områder i Østfold og Vestfold ble hardest rammet.


Nå er over en fjerdedel av utslippet funnet og fjernet, og Kystverket er godt fornøyd med aksjonen.

– 3,5 tonn er det offisielle tallet som er rapportert inn i løpet av aksjonen. Men vi vet at både foreninger og privatpersoner plukket en god del pellets før vi opprettet aksjon, og parallelt med aksjonen. Det reelle tallet er derfor sannsynligvis høyere, tror Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling.


Forventer nye funn

Aksjonen går nå inn i en roligere periode.

– Vi har ryddet de aller fleste innrapportere funnene og setter aksjonen litt på pause fram til våren. Vi forventer at det dukker opp nye påslag i løpet av vinteren, og vi har definert en del steder med store og gjentakende funn som vi holder øye med. Men for å kunne rydde effektivt er vi avhengige av godt og tørt vær. En rekke steder vil derfor bli befart på nytt til våren, forklarer han.


Takker publikum

Plastpellets-aksjonen har skapt stort engasjement blant privatpersoner.

– Størstedelen av funnstedene har kommet inn som tips fra publikum. Det betyr at kunne jobb mer effektivt og befare framfor å lete. Det har vært til stor hjelp for aksjonen og vi ønsker å takke alle som har engasjert seg, sier Bergstrøm.

Kommer du over større mengder pellets i vinter, kan du fortsatt sende inn tips her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/utslipp-av-plastpellets-i-oslofjorden/


Gode samarbeidspartnere

Samarbeidet med IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) har gjort det mulig å befare et stort antall lokasjoner gjennom aksjonen, til sammen 782 posisjoner. I hovedsak har IUA befart, lokalisert plastpellets og ryddet mindre funn. Rydding av større funn har blitt organisert gjennom Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Tar ansvar

Utgiftene til opprydningen dekkes av rederiet som er ansvarlig for utslippet, Sea-Cargo og deres forsikringsselskap Gard.

– Vi har et tett og godt samarbeid med Sea-Cargo, som har engasjert Oslofjordens Friluftsråd for å koordinere selve ryddearbeidet. Vi er glade for at rederiet har tatt et stort ansvar for å rydde opp. De har kjøpt inn utstyr, bidratt til å utvikle nye metoder for å få opp pellets så raskt og effektivt som mulig, og ansatt en egen person til å følge opp, sier Rune Bergstrøm.

Nyttige erfaringer

– Den statlige delen av aksjonen har så langt kostet rundt 5,5 millioner kroner. I tillegg kommer utgiftene som OF har hatt for å koordinere rydding, så det totale beløpet er nok langt større, sier Bergstrøm. OF fortsetter å rydde marint avfall gjennom vinteren, inkludert plastpellets.

– Gjennom plastpellets-aksjonen har vi blitt kjent med helt andre aktører enn de som vi vanligvis samarbeider med, blant annet organisasjoner som jobber «profesjonelt» med strandrydding. Det er nyttige erfaringer som vi tar med oss til kommende aksjoner, også innen oljevern, sier Bergstrøm.