november 12

Ny behandlingsmetode mot depresjon


Et tverrfaglig team tar imot pasientene. F.v. Medisinsk faglig rådgiver Lowan Han Stewart, spesialist i psykiatri Awais Shafiq, sykepleier Anita Grønsveen, seksjonsleder Camilla Bjørnson og helsefagarbeider Øystein Eide. I tillegg er helsefagarbeider Monica Jørgensen med i teamet. Foto via SØ


Ny

DPS-akutt på Kalnes har nå tatt i bruk Ketamin-behandling mot depresjon og selvmordstanker. Seksjonen er den første i det offentlige helsevesen i Norge, som tar behandlingsmetoden systematisk i bruk opplyser sykehuset på sine nettsider:– Med tanke på at det ikke har blitt lansert nye medikamenter mot depresjon siden 1990-tallet er Ketamin-behandlingen et viktig supplement i kamp mot en sykdom som rammer mellom fire og sju prosent av Norges voksne befolkning hvert år, sier avdelingssjef Ingmar Clausen, DPS nordre Østfold.
Ketamin er i utgangspunktet et medikament som brukes som narkosemiddel og som har smertestillende effekt. Siden 1970-tallet har medikamentet blitt brukt som et trygt narkosemiddel ved operasjoner.


Små doser, stor effekt

Forskning har vist at små doser Ketamin, har rask effekt på to tredjedeler av alle depresjonspasienter. Bivirkninger i forbindelse med behandlingen er milde og forbigående.

– Medikamentet har også vist seg å være svært effektiv mot suicidaltanker. Mange studier beskriver en rask reduksjon av symptomer allerede etter én enkelt dose, sier Clausen.

Behandlingsmetoden som er utviklet, er et samarbeid mellom DPS-akutt i sykehuset på Kalnes og voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss, som begge er organisert under DPS nordre Østfold.

– Oppstarten av behandlingen har vært planlagt godt, og vi har fått kyndig veiledning av akuttmedisiner Lowan Stewart, som har lang erfaring med behandlingsmetoden fra både Norge og USA, sier Clausen.

Fram til nå har behandling med Ketamin i Norge, kun blitt gitt ved to private klinikker.

– Vi er glade for at vi nå kan tilby våre pasienter behandlingen her i sykehuset, sier avdelingssjefen.


Her kan du lese mer | sykehuset Østfold