november 12

Nytt korona-unntak for yrkessjåfører


Yrkessjåfører får på nytt unntak for kjøre- og hviletidsbestemmelsene som en følge av Covid 19-pandemien. Det skriver Statens vegvesen i en melding:


Når en sjåfør er underlagt innreisekarantene kan sjåføren samtidig ta normal ukehvil i kjøretøyet.
Vegdirektoratet har bestemt at yrkessjåfører som ved grensepassering skal dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre innreisekarantene, kan vise til at de kan avholde også normal ukehvil i kjøretøyet dersom de ikke har tilgang på annet oppholdssted.

Hvordan ordningen med karantenehotell skal praktiseres er fastsatt i rundskriv fra Justisdepartementet (PDF).Foto via Statens vegvesen