november 12

Sykehuset Østfold tester ut hjemmeoppfølging av kreftpasienter


På bildet – Avdelingssjef Andreas Stensvold og seksjonsleder Elisabeth Holm ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Østfold er spent på å få testet ut ny løsning for digital hjemmeoppfølging av pasienter.


Hjemmeoppfølging

Hva er gevinsten hvis pasienten i større grad får muligheten til å kontrollere sin egen helsetilstand og ta enkle prøver hjemme?

Medarbeidere ved kreftpoliklinikken på Kalnes har fått opplæring, og fra uke 51 kan de første pasientene teste ut en ny løsning for digital hjemmeoppfølging beskriver sykehuset på sine nettsider:
– Når pasientene kommer til sykehuset, får vi ofte kun et øyeblikksbilde der og da. Det er ikke alltid til det beste. Pasientene er mer hjemme enn på sykehus. De kan ha store endringer i helsetilstanden, og jeg som lege vil ha mye større nytte av et totalbilde med mer informasjon om hvordan det egentlig går med pasienten, sier avdelingssjef Andreas Stensvold ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold.


Enkle målinger og tilbakemeldinger

Ideen strekker seg flere år tilbake. Allerede i 2015 testet kreftpoliklinikken i Sykehuset Østfold ut digital hjemmeoppfølging for kreftpasienter som forebyggende helsetjeneste.

Da var det ikke mange løsninger på markedet, og for tre år siden inviterte Sykehuset Østfold næringslivet til å inngå innovasjonspartnerskap gjennom prosjektet «Nyskapende pasientforløp». Målet er å utvikle en fremtidsrettet løsning for digital hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet.

Sist uke ble den første opplæringen av medarbeidere gjennomført, for å kunne starte testing av digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter gjennom bruk av løsningen Nimble Homewards.
Ved hjelp av mobiltelefonen de bruker på jobb, er målet at sykehusets medarbeidere skal få oppdatert informasjon fra pasientene.


– Det kan være utfylling av digitale skjemaer om symptomer som smerte, kvalme, matlyst og aktivitetsnivå, eller enkle målinger som vekt, temperatur, blodtrykk og oksygenmetning.


Løsningen gir også mulighet for at helsepersonell og pasienter kan sende meldinger med tekst og bilde, forklarer Vivi Haaheim, som leder den kliniske arbeidsgruppen.

Registreringene kategoriseres etter alvorlighetsgrad, der grønn registrering er normal, gul er avvikende, og rød registrering er alvorlig. Ved rød registrering kommer det et varsel på mobiltelefon til ansvarlig sykepleier eller lege, som håndterer dette varselet umiddelbart.

Positiv til å teste ny løsning

I utviklingen av løsningen har medarbeidere i kreftavdelingen gitt innspill og uttrykt behov underveis.

– Dette er nybrottsarbeid på flere nivåer, både klinisk og teknisk, og det er mange både i og utenfor sykehuset som har bidratt til at prosjektet nå har kommet et viktig steg videre og nærmer seg klinisk utprøving, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen, som leder prosjektet.

I første omgang er seks medarbeidere, både leger, helsefagarbeidere og sykepleiere fra kreftpoliklinikken på Kalnes.


Her kan du lese mer | sykehuset Østfold | foto via SØ