november 19

Bane Nor skal utføre arbeider langs jernbanesporet på Østfoldbanen. Skjeberg, Halden..


Skinnegående arbeidstog skal arbeide med sliping av sporvekslingene langs jernbanesporet i vårt distrikt fra 24.til 29.november. Det skriver Halden kommune:


De starter på Kornsjø stasjon natten mellom den 24 og 25. november. Deretter på Skjeberg og Ingedal stasjon natten mellom den 25. og 26. november, Halden stasjon natten mellom den 26. og 27. november, Berg stasjon natten mellom den 27. og 28. november, og til slutt Aspedammen og Tistedal natten mellom den 28. og 29. november.


På grunn av at togtrafikken går som normalt på dagtid, må dette utføres i togfrie perioder på natt. Arbeidet vil foregå fortløpende langs sporene og utføres fra ca. kl. 22:00 til ca. kl. 05:00.

Sliping forbedrer kvaliteten på sporet og øker levetiden til skinnene. Dette gjøres også for å redusere støyen fra togskinnene når togene passerer.

Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves som litt annerledes enn vanlig, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken enn før slipingen. Det gnistrer en del når slipetoget kjører, og maskinen beveger seg med en fart på ca. 6 til 10 km i timen.

Aktuell link | Halden kommune