november 20

Får psykiske plager av hjemmekontorFoto via Tryg Forsikring | Shutterstock

Plager

Nordmenn på hjemmekontor får mer psykiske plager. Tryg Forsikring melder om 30 prosent økt bruk av psykolog eller psykiater over behandlingsforsikring i koronaperioden. En av ti melder om økte fysiske plager på hjemmekontor.
– Bruken av behandlingsforsikring øker, og rundt 650.000 ansatte har nå en slik forsikring, som oftest dekket av arbeidsgiver. Selv om hoveddelen av behandlingene gjelder fysioterapi eller legespesialist ser vi en eksplosiv økning i bruken av psykolog eller psykiater i koronaperioden.

Hittil i år er økningen på over 30 prosent, og antallet behandlinger hos psykolog eller psykiater har doblet seg de to siste årene, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en melding:Over halvparten vil ha mer hjemmekontor

I en undersøkelse for Tryg Forsikring svarer en av ti at de har opplevd å få fysiske helseplager ved å ha hjemmekontor, mens 30 prosent savner sosialt samkvem med arbeidskolleger. På spørsmål svarer likevel hele 55 prosent at de ønsker mer hjemmekontor etter koronakrisen.

– Det har vært en eksplosiv økning i bruk av hjemmekontor, og mange har fått øynene opp for fordelene ved å ha online-løsninger som forenkler denne måten å jobbe på.


I undersøkelsen ser vi at kvinner ivrer mer enn menn for mer hjemmekontor, at andelen er størst i Oslo og lavest i Nordland, samt at to av ti sier de jobber like effektivt hjemme, og har fått bedre tid til familien med hjemmekontor, sier han.

Undersøkelsen avdekker for øvrig at fire av ti er bekymret for å bli smittet av Covid-19, at to av ti har testet seg for korona, og at 25 prosent av de spurte har tilbragt tid i karantene.


«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 21. september – 1. oktober gjennomført til sammen 1304 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år som er i arbeid og har bil i husstanden.»