november 24

Skolebarn bør prioriteres i kollektivtransporten


Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederen for kollektivtransport. Det presiseres blant annet at skolebarn bør prioriteres om det er fullt og passasjerer må avvises opplyser FHI i en ny artikkel:


Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, taxi, pasienttransport mv.):

Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv) under covid-19 epidemien


Veilederen er revidert med følgende endringer:

•Presisert at rådene i veilederen også gjelder for turbusser

•Lagt til råd om ventilasjon


Under forsterkede tiltak:

•Presisert at virksomhetene må til rette for at avstand kan holdes, og eventuelt bruke vakter dersom det er nødvendig å begrense påstigning på transportmidler uten setereservasjon.

•Skoleskyss: presisert at skolebarn bør prioriteres i situasjoner der passasjerer må avvises for å ikke overskride anbefalt kapasitetsutnyttelse. Egne råd for skoleskyss er gitt i veileder for skoler.

•Taxi: munnbind bør brukes av både passasjer og sjåfør


Nasjonale og lokale anbefalinger

Veilederen inneholder de nasjonale anbefalingene for smittevern i kollektivtransporten.

Kommunene kan, ved behov, gi ytterligere råd og anbefalinger. Sjekk derfor alltid hva som gjelder i din kommune i tillegg til de nasjonale anbefalingene.

Målet er å beskytte mot smitte

Veilederen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevernet. Målet er å beskytte både passasjerer og ansatte mot smitte.

Denne veilederen er laget i fellesskap mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hatt ansvaret for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.


Aktuell link | FHI