november 25

Vil bruke 20 millioner på ekstra skoleskyss og smittevern


Fylkesrådet i Viken har 25. november bedt fylkestinget om godkjennelse til å bruke 20 millioner kroner ut året på å øke kapasiteten på skoleskyssen.

-Vi må iverksette alle nødvendige tiltak for å trygge elevene og innbyggerne våre, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna, som også kritiserer Regjeringen for å ikke ha samordnet smittevernveilederne.

Fylkesrådslederen vil at midlene brukes på ekstra skolebusser som settes inn så raskt som mulig opplyser Viken i en artikkel:


– Mange av våre elever reiser med fulle busser hvor det er vanskelig å holde avstand, og vi må gjøre alt det vi kan for at det skal være trygt å reise til og fra skolen, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

– Elevenes trygghet viktigst

Kollektivselskapene omdisponerer sitt materiell der det er mulig, men har ikke økonomisk handlerom til å sette inn ekstra skolebusser i det omfanget som kreves, og fylkesrådet ber derfor om at midlene tas fra Viken fylkeskommunes reservefond.

– Vi forventer at vi får dette kompensert fra staten, men den avklaringen har vi ikke tid til å vente på nå. Det aller, aller viktigste er uansett at elevene våre skal være trygge. At ikke alle elever er på skolen samtidig og at vi kan sette inn noen flere busser, håper vi vil bidra til en tryggere smittesituasjon for elever og ansatte, sier Brenna.


Kritisk til ulike smittevernveiledere, ber om hastemøte med samferdselsministeren

Fylkesrådslederen forteller at det har vært utfordrende for kommunene, Viken fylkeskommune, publikum og transportører å ha to ulike smittevernveiledere å forholde seg til.


Det er fortsatt en veileder for kollektivtransport og en for skolebusser, samtidig som elevene reiser både med ordinær kollektivtrafikk og skoleskyss. Det er utfordrende med mangel på statlig samordning av smittevernveiledere. Samtidig legges det opp til ulike tiltak som ikke lar seg praktisk gjennomføre. Dette gjelder spesielt tilgang til kvalifiserte vakter og deres hjemmelsgrunnlag til å kunne avvise passasjerer.


– Vi trenger tydeligere avklaringer fra staten om smittevernveiledere og tilpasninger av smittevernreglene slik at de lar seg gjennomføre i praksis. Det er avgjørende at lokale, regionale og nasjonale myndigheter har felles forståelse for disse utfordringene. Derfor har vi bedt om et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide så snart som overhodet mulig, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.


Rødt nivå på mange videregående skoler

I Viken er det rundt 42 000 elever i videregående skoler, hvor 34 000 har rett til gratis skyss. I tillegg kommer elever fra grunnskolene, hvor også mange reiser med det samme busstilbudet som elever fra videregående skoler. Etter beslutninger fra kommunelegene i den enkelte kommune har Viken fylkeskommune nå rødt nivå på mange videregående skoler i fylket.