november 26

Hjemmeskole på fredag


Rødsberg ungdomsskole i Halden vil fredag 27. november gjennomføre all undervisning digitalt. Elevene skal ikke møte på skolen opplyser Halden kommune.Rødsberg ungdomsskole har torsdag 26.november et så høyt fravær blant ansatte at skolen i samråd med kommunalavdelingen vurderer at det er mest forsvarlig å legge opp til hjemmeskole med planlagt digital undervisning på fredag.


Skolen drifter på gult nivå og dette gjør driften mer sårbar ved fravær. Det er blant annet flere ansatte som må være hjemme som følge av at egne barn er i karantene.


Ved digital undervisning vil man kunne ivareta en forsvarlig undervisning for alle klasser og kunne gjøre individuelle tilpasninger. Det vil være pedagogisk personale tilgjengelig for alle.
Skolen planlegger for normal drift igjen fra mandag 30.november.


Aktuell link