november 26

Orange day – avskaffelse av vold mot kvinner


Foto via Politiet

Orange day – avskaffelse av vold mot kvinner


Fra 25. november og i tiden framover markeres Orange Day. Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Politiets mobilisering for å rette søkelys på dette er omtalt i denne kronikken fra politiinspektør Nina Karsten Bjørlo og politiinspektør Øystein Holt.25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Dette er starten på en kampanje som retter søkelyset mot vold mot kvinner som et globalt problem. Vold som rammer kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Vold som er en trussel mot millioner av jenter og kvinner, både online og offline.

Vold som har mange former, inkludert fysisk, seksuell eller psykologisk vold, økonomisk overgrep og utnyttelse.

I anledning FNs internasjonale dag om avskaffelse av vold mot kvinner, har det gjennom alle år blitt gjennomført ulike markeringer for å rette søkelyset på vold mot kvinner.


Sør-Øst politidistrikt har i samarbeid med ulike organisasjoner deltatt på arrangementer i hele politidistriktet. I år blir det annerledes på grunn av pandemien og flere arrangementer har naturlig nok blitt avlyst. Det stopper ikke oss til å mobilisere for å bringe viktige budskap ut til våre innbyggere.


I skyggen av pandemien og etter strenge smitteverntiltakene har avdekkingsevnen vanskeliggjort arbeidet knyttet til vold mot kvinner og barn. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til omfanget av faktisk begått kriminalitet.


Arbeidsledighet og økonomiske nedgangstider øker trusselen for voldsutøvelse i befolkningen generelt og partnervold spesielt. Gjerningspersonene er i hovedsak menn både når det gjelder partnere og vold mot barn. Det er å anta en økning og et stort mørketall. Av denne grunn blir det særlig viktig å vite at selv om samfunnet har iverksatt strenge smitteverntiltak, er hjelpetilbudene alltid åpen.
Gjennom hele krise har politiet hatt et tett og godt samarbeid både nasjonalt med ulike sektorer og lokalt med fylkene, fylkeskommunene, våre kommuner og sivilsamfunnet forøvrig. Sammen har vi iverksatt ulike tiltak for å forebygge og avdekke vold mot kvinner og barn. Dette tverrfaglige samarbeidet har vært og er prioritert i krisen vi står i.

Ved å mobilisere sammen er vi imidlertid helt avhengig av alle, både deg og meg. Vi har alle et ansvar til å ta vare på hverandre.

—-

Input / Sveip / foto via Sør Øst politidistrikt