november 26

Prøver ut gratis skolemat i 2021


Fylkestinget vedtok 26. november en ny ordning med skolemat for de videregående skolene i Viken. Dette vil være et prøveprosjekt der inntil 10 nye videregående skoler kan få prøve ut en ordning med skolemat allerede fra neste vinter opplyser Viken fylkeskommune i en artikkel:
Fylkesrådsleder Tonje Brenna er glad for at flertallet i fylkestinget stilte seg bak fylkesrådets forslag.


– Dette er vi veldig glad for å sette i gang med. Vår ambisjon med dette prosjektet er at det skal utvikles på sikt til å gjelde alle videregående skoler i Viken fylkeskommune, sier Brenna.


Sett frem til

– Dette har vi sett frem til lenge. Vi gikk til valg på å innføre skolemat i Viken, og jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang med en ordning om et økt tilbud om skolemat.

Erfaringen har vist at et tilbud om skolemat styrker trivsel, læring og øker sosiale muligheter. Mette elever lærer mer, og skolemat er dermed et veldig godt tiltak også for å øke læring. På den måten sikrer vi at flere elever fullfører og består i Viken, sier fylkesråd for utdanning og
kompetanse Siv Henriette Jacobsen.Håper å trappe opp utover

Fra før av har de fleste skolene i tidligere Østfold et slikt tilbud. Dette vil videreføres. I tillegg har en rekke skoler et tilbud i egen regi. Med denne ordningen vil dermed inntil 30 videregående skoler ha en eller annen form for tilbud om skolemat på sine skoler. Denne satsingen vil til sammen koste rundt 6-7 millioner kroner, og det er meningen at denne ordningen skal trappes opp etter hvert som det høstes erfaring med forsøket.


Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for forskningsprosjektet rundt kantiner, hvor også Vestland fylkeskommune og Oslo kommune deltar.

—-

Aktuell link | Viken