november 27

Midlertidig bevæpning forlenges. Skjerpet trusselbilde..


Politidirektoratet har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge midlertidig bevæpning politiet for en periode på inntil seks uker. Det kunngjør Politidirektoratet i en melding:

Torsdag 5. november ble innsatspersonell i politiet bevæpnet for en periode på inntil 3 uker. Bevæpningen ble gitt på bakgrunn av PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet. Politidirektoratet har i dag, etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet, besluttet midlertidig bevæpning av politiet fra og med 27. november til 8. januar 2021.


Skjerpet trusselbilde

PST vurderer at trusselbildet med utgangspunkt i ekstrem islamisme er skjerpet. PST beskriver at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme kan rettes mot islamkritikere eller personer som formidler menneskerettigheter og ytringsfrihet eller symbolmål som kirker og synagoger. Politi- og forsvarspersonell er også aktuelle symbolske mål. Dersom det skulle skje et angrep motivert av ekstrem islamisme, er sannsynlige angrepsmidler hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy.


− Bevæpning er et tiltak som iverksettes på bakgrunn av det skjerpede trusselbildet som fremgår av PST sine vurderinger. Beslutningen bygger på at politiet på stedet skal kunne kan gå raskere til aksjon ved et eventuelt terrorangrep for å avverge, begrense skadeomfang eller stanse et pågående angrep, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.


Styrket beredskap

Norsk politi er i utgangspunktet ubevæpnet med fremskutt lagring av våpen i politiets kjøretøy. Beslutningen om bevæpning muliggjør raskere respons fra politiet når de er avskåret fra kjøretøyet, og det vil bidra til å styrke politiets reaksjonsevne ved en eventuell terrorhendelse.

− Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende om det er behov for å treffe tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet. Når perioden for midlertidig bevæpning er over, må det vurderes om ordningen skal oppheves eller forlenges, avslutter Bjørnland.