november 29

Fugleinfluensa påvist hos villfugl i NorgeFoto via Folkehelseinstituttet / B. Holm, Veterinærinstituttet


Fugleinfluensa påvist hos villfugl i Norge


Fugleinfluensa er påvist hos en gås funnet i Rogaland. Veterinærinstituttet har analysert prøver fra fuglen, som viser høypatogen fugleinfluensa A(H5N8) opplyser FHI i en artikkel:

Dette viruset har i høst gitt utbrudd blant fugler i flere europeiske land. Viruset kan gi alvorlig sykdom hos fugler, men er ikke påvist hos mennesker. Mattilsynet følger opp hendelsen.


Det er i løpet av denne høsten sett flere utbrudd av høypatogen fugleinfluensa A(H5N8) hos ville fugler og fjørfe i Europa. Smitten er også påvist hos villfugl og fjørfe i Danmark og på en kalkunfarm i Skåne i Sverige tidligere i november. Veterinærinstituttet har 27. november varslet om funn av viruset hos en død villgås funnet i Rogaland. Dette er første gang høypatogen fugleinfluensa er påvist i Norge.


Fugleinfluensa A(H5N8) er sterkt sykdomsfremkallende (høypatogent) for fugler, men er ikke forbundet med sykdom hos mennesker. Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være alvorlige for fjørfenæringen.
– Et lignende virus har gitt store utbrudd hos fugler i Europa også tidligere år, uten at man har påvist tilfeller av smitte fra fugler til mennesker, sier lege Trine Hessevik Paulsen. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.


Veterinærmyndighetene har ansvar for å følge opp og håndtere hendelsen.

– Vi følger nøye med på situasjonen og samarbeider med Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Folkehelseinstituttet bistår blant annet med råd om smittevern til mennesker, sier Paulsen.


Mattilsynet har i dag gått ut med informasjon om hvordan man skal hindre smitte fra villfugl til tamfugl. I tillegg oppfordrer veterinærmyndighetene publikum til å varsle Mattilsynet ved funn av svekkede og døde fugler.


– Av generelle smittevernhensyn bør man alltid unngå å ta på syke og døde fugler, sier Paulsen.