desember 03

Forslag om aldersgrense 72 år i staten


Regjeringen foreslår å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. Dette forslaget sendes nå ut på høring.


I Granavolden-plattformen sier regjeringen at den vil: «Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven».

– Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Vi vet også at mange eldre ønsker å jobbe lenger enn de har mulighet til i dag, og ved å heve aldersgrensen til 72 år vil flere få denne muligheten, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en melding:

Økt aldersgrense gir staten bedre mulighet til å beholde særlig erfaren arbeidskraft lenger, og mange av disse har spisskompetanse.


Høringsfristen er 28.februar 2021.