desember 04

En million hurtigtester til kommunene


Foto via Helsedirektoratet / Aker teststasjon, OsloEn million hurtigtester til kommunene

Helsedirektoratet sender ut en million hurtigtester for koronavirus til kommunene.

Hurtigtestene vil bli brukt når det er tar lang tid å få svar på laboratorieprøver og for å oppdage utbrudd av koronasmitte raskt opplyser Helsedirektoratet i en artikkel:

Helsedirektoratet har prøvd ut hurtigtester på nesten 5000 personer. Resultatene fra utprøvingen viser at hurtigtester avdekker rundt 80 prosent av dem som kan som kan smitte andre. Dermed er hurtigtesting godt egnet for å kartlegge smitte raskt og sette inn tiltak for å hindre videre spredning


– Hurtigtestene vil være et viktig verktøy for at kommunene skal kunne oppdage, kartlegge og slå ned utbrudd effektivt, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.
Det er allerede sendt ut hurtigtester til en del kommuner i forbindelse med utbrudd. Nå fortsetter utsendingen og i første omgang vil kommunene få en million tester.


Blir fordelt etter folketall

Testene vil bli fordelt til kommunene etter folketall.
Helsedirektoratet beholder en del tester på et sentralt lager, slik at vi kan sende ut raskt ved større utbrudd.
På oppdrag fra Helsedirektoratet, har Helse Sør-Øst bestilt til sammen fem millioner tester. Disse vil bli og sendt ut til kommuner, teststasjoner ved grenser, sykehus og forsvaret de nærmeste månedene.


Hurtigtester vil bli brukt på følgende områder

Til å teste personer med symptomer på covid-19 når det tar lang tid å få svar på laboratorietest (mer enn 24 timer)

Når det er utbrudd eller mistanke om utbrudd av covid-19 i en kommune for å identifisere personer som kan smitte andre, kartlegge utbruddet og komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon.

I områder med mye smitte, kan det være aktuelt å teste ansatte og beboere på helseinstitusjoner regelmessig. Det kan også bli aktuelt å teste besøkende med hurtigtester.

Det er kommunelegen i den enkelte kommune som avgjør hvordan hurtigtester skal brukes i kommunen.


Det kan også bli aktuelt å bruke hurtigtester på andre områder

Ved unntak fra innreisekarantene etter paragraf 6 i covid-19-forskriften basert på testing. for arbeidsreisende med hyppige grensekryssinger
der arbeidsreisende får unntak fra arbeidskarantene gjennom testing

Til testing på lufthavner, i havner og på grenseoverganger for raskt å identifisere personer som kan være smittsomme. Hurtigtesting vil ikke gi fritak for karantene.

Til testing i stor skala ved økt eller skjult smittespredning, for eksempel på store arbeidsplasser, i byområder, på universiteter og høyskoler.

—-

Aktuell link | Helsedirektoratet