desember 04

Sykehuset Østfold: Skal komme pasientene til gode

Foto via sykehuset Østfold / F.v. avdelingssjef Anette Siebenherz på vegne av Anne Julsrud Haugen, Brita Fosser Olsen, Anne Kine Torgersen og Azhar Abbas. Bak f.v. Helge Stene-Johansen og Kjell Arne Græsdal.


Skal komme pasientene til gode

Fire forskningsprosjekter som vil ha stor nytteverdi for pasienter og pårørende i Østfold og Vestby ble i for noen dager siden tildelt forskningsmidler fra Sykehuset Østfold forskningsstiftelse. Det skriver sykehuset på sine nettsider:– Forskningsstiftelsen er opptatt av at prosjektene skal komme pasientene til gode. De fire prosjektene som nå har fått midler fra stiftelsen, er virkelig gode prosjekter. Vi har derfor valgt å fordele forskningsmidlene mellom dem, sier styreleder i forskningsstiftelsen Helge Stene-Johansen.


Dette er første gang Sykehuset Østfold forskningsstiftelse deler ut midler, og stiftelsen mottok mange gode søknader.

– Forskningsstiftelsens mål er å bidra til økt forskningsaktivitet i Sykehuset Østfold. Vi er derfor veldig takknemlige for at enkeltpersoner og private og offentlige aktører ønsker å være med og støtte forskningen i sykehuset, sier Stene-Johansen.
Sammen med styremedlem Kjell Arne Græsdal overrakte han blomster og diplomer til forskerne på Kalnes i går 30. november.


Bred forskning

Det er et stort spenn i hva det forskes på i sykehuset. Forskningsmidlene som er delt ut nå går til prosjekter hvor det forskes på hjerneslag, betennelsesdempende medisiner mot isjas, ivaretagelse av pårørende til kreftpasienter og oppfølging av intensivpasienter.

– Vi er veldig fornøyde. Midlene vi får nå er helt avgjørende for at prosjektet kan gå videre, sier seksjonsoverlege Azhar Abbas i nevrologisk avdeling som forsker på hjerneslag.

Hun leder nå et prosjekt for å finne biomarkører for typen og størrelsen av hjerneslag ved å se på sammenhenger mellom sirkulerende RNA (circRNA) og hjerneslag.


De fire prosjektene:


Anne Kine Torgersen
onkologisk sykepleier
kreftavdelingen, Sykehuset Østfold
Tildeles kr 55 000

Azhar Abbas
seksjonsoverlege
nevrologisk avdeling, Sykehuset Østfold
Tildeles kr 39 000Brita Fosser Olsen
intensivsykepleier
intensivavdelingen, Sykehuset Østfold
Tildeles kr 44 000Anne Julsrud Haugen
overlege
revmatologisk avdeling, Sykehuset Østfold
Tildeles kr 62 000
Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

Etableringen av forskningsstiftelsen gir enkeltpersoner og private og offentlige aktører muligheten til å gi en pengegave til forskningsaktivitet som kommer Østfolds befolkning til gode.

Forskningsstiftelsens mål er å bidra til forskning som kan gi bedre og sikrere behandling innen fagområdene: kreft, psykisk helse/ rus, hjerte/kar, barn/ungdom og kroniske sykdommer.


Aktuell link | sykehuset Østfold