desember 05

Jobber for en mer inkluderende russetid


Viken fylkeskommune gjennomfører prosjekt for å motvirke kjøpepress og utenforskap blant russen. Det opplyser Viken fylkeskommune på sine nettsider:Russefeiringen markerer avslutning på 13 års skolegang, og er det store høydepunktet for mange elever i den videregående skolen.

– Russefeiringen skal være en trygg og god opplevelse for alle, sier fylkesråd Siv Henriette Jacobsen.
Flere opplever utenforskap

Planleggingen for russefeiringen starter for mange allerede i 10. klasse, og det kan koste mye penger å være med på russebuss, delta på ulike sosiale aktiviteter og kjøpe russeklær. Det har ikke alle elever råd til.

Feiringen har også i økende grad blitt preget av grupperinger, og flere ungdommer opplever utenforskap og mobbing i tiden før og under selve markeringen. Dette vil fylkesrådet i Viken gjøre noe med.

Viderefører prosjekt

Fylkesrådet fremmet i forrige uke en sak for fylkestinget i Viken, hvor fylket viderefører et prosjekt som ble startet av Østfold fylkeskommune i 2018, for en bedre, mer inkluderende og helsefremmende avgangsmarkering for russen.-Vi vet alle hvor viktig russefeiringen er for ungdommen, og det er derfor viktig at alle får ta del i feiringen, uansett kulturell bakgrunn eller størrelsen på lommeboka.


– Vi må bidra til at det blir en trygg, god og minnerik opplevelse for alle som deltar, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Påvirker skolehverdagen

Avgangsmarkering er i utgangspunktet ikke en markering i regi av skolen.

– Skolen har ikke et direkte ansvar for selve markeringen, men den har etter hvert fått så stor innvirkning på skolehverdagen til elevene og det sosiale miljøet at vi blir nødt til å agere, sier fylkesråden.

Trepartssamarbeid

Prosjektet er et trepartssamarbeid med elev-, lærling- og mobbeombudet, avdeling for folkehelse og rådsområdet for utdanning og kompetanse.
Tiltakene i prosjektet retter seg mot tre områder:
forebyggende arbeid opp mot foreldre og ungdom,
utvikling av verktøy og systemer for samarbeidet mellom skole og russ, og
tett oppfølging av russekullet og hovedstyre for russen.

Mobbeombudet positiv

Prosjektleder og elev-, lærling- og mobbeombud, Henrikke Bugdø-Aarseth, synes det er et viktig initiativ og stiller seg helhjertet bak.

– Prosjektets mål er å bidra til at ungdom og foreldre samarbeider med skolen for å skape et inkluderende miljø fra første dag på vg1, med en felles markering av 13 års skolegang på slutten av vg3.


– Våre ungdommer skal se tilbake på 13 års skolegang som en fin tid der de var en del av fellesskapet, og at de har gode minner fra en bra avgangsmarkering, sier Bugdø-Aarseth.

Prosjektet varer ut skoleåret 2022/2023.

—-

Aktuell link | Viken