desember 08

Nå starter høysesongen for omgangssyke – husk håndvask


Høst og vinter er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. God håndhygiene minsker sjansen for at du blir smittet og beskytter mot videre spredning av viruset påpeker Folkehelseinstituttet i en artikkel:


Få varsel om endringer

Norovirus er svært smittsomt og spres lett fra person til person på steder hvor mye folk samles. Syke personer er mest smittsomme dersom de kaster opp og/eller har diaré. Men det er også risiko for smitte i noen dager etter at symptomene har gitt seg. De som har omgangssyke eller mistenker at de kan være smittet, for eksempel etter å ha vært i kontakt med personer som er syke bør være ekstra nøye med håndhygienen. De bør ikke tilberede og servere mat som andre skal spise. Når man har blitt frisk og det har gått 48 timer skiller de fleste ut mindre smittestoff.


– God håndhygiene er det beste rådet for å unngå at noroviruset sprer seg, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet.


På steder der mange er samlet, må det være enkelt å få vasket hendene. Dette gjelder for eksempel på skoler, i barnehager og andre steder der folk er samlet. Det er bedre å bruke engangspapir enn håndkle til å tørke hendene.


Håndvask med såpe og rennende vann anbefales mot norovirus. Alkoholbasert handdesinfeksjon er mindre effektivt for dette viruset.


– På grunn av smitteverntiltakene i forbindelse med Covid-19 forventer vi færre utbrudd av norovirus i sesongen 2020/2021. Rådene om avstand og god håndhygiene har god effekt også mot norovirus, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet.


Slik førebygger du omgangssjuke som kjem av norovirus – hygieneråd til publikum
Tiltak ved utbrudd av norovirus i barnehager, på hoteller eller og andre overnattingssteder.


Helseinstitusjoner

Når det oppstår utbrudd av omgangssyke i helseinstitusjoner, skyldes dette ofte norovirus. Det er viktig av å være observant på først tilfelle og raskt iverksette tiltak for å hindre videre smitte.

Helseinstitusjonene skal ha planer og prosedyrer lett tilgjengelige slik at helsepersonell blir i stand til å håndtere utbrudd av norovirus. Prosedyrene skal være lagt inn i helseinstitusjonens infeksjonskontrollprogram. Det er utarbeidet et eget informasjonsskriv om håndtering av utbrudd i helseinstitusjoner:

Norovirus i kommunale helseinstitusjoner (pdf)

Varsling av sykdomsutbrudd

Dersom det oppstår utbrudd av omgangssyke med norovirus i helseinstitusjoner, skal dette varsles til Folkehelseinstituttet.


Varsling av utbrudd av smittsomme sykdommer