desember 11

Øker bøtene for mobilbruk i bil. 5000 kr..


Foto via Samferdselsdepartementet / illustr– Det er trafikkfarlig å bruke mobiltelefonen når man kjører bil. Det har vært forbudt siden 2000. Likevel ser vi at mange ikke klarer å legge vekk mobilen når de kjører. Derfor økter vi nå bøtene til 5.000 kroner og prikkene fra to til tre om man blir tatt med mobilen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding:


– Med høyere bøter og enda en prikk, håper jeg sjåførene ser alvoret i dette, sier samferdselsministeren.


Endringene blir lagt fram i statsråd i dag, og trer i kraft 1. januar 2021.

I dag er boten på 1.700 kroner og man får to prikker ved bruk av mobil ved kjøring. Regjeringen innførte prikkbelastning for mobilbruk i bil i 2019.


– Det har ukke hatt den venta effekten. Vi må derfor ty til sterkere middel. Med høyere bøter og enda en prikk, håper jeg sjåfører ser alvoret i dette. Det skal være så trygt som mulig å væte i trafikken. Da må alt fokus være på det som skjer når en kjører, sier Hareide.

– Det er viktig at politiet har sanksjonstiltak som både virker forebyggende og får konsekvenser for de som bryter loven.

Dette er en kraftig økning som jeg håper får folk til å tenke seg om. Det er ikke akseptabelt å bruke mobiltelefon når man kjører bil, og derfor får du nå svi dersom du gjør det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Økning i alle forenkla forelegg i trafikksaker

I tillegg blir satsene for alle forenkla forelegg økt. Det er fordi de ikke har vært endret siden 2018. Økningen er tilsvarende konsumprisindeksjusteringa fra 2018 til 2020.


– Bøter skal vere avskrekkende. Da må vi sørge for at de holder et nivå som er i takt med prisutviklingen sier samferdselsministeren.