desember 13

Endrer reglene om karantenehotell og innreisekarantene ved alvorlig sykdom, bisettelse og begravelse..


Regjeringen endrer covid-19-forskriften om karantenehotell, og det blir mulig å få dispensasjon fra innreisekarantene til å besøke nærstående som er alvorlig syk eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.


Endringer i reglene om karantenehotell


Den viktigste endringen i reglene om karantenehotell, er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell.Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom, bisettelse til nærstående

Regjeringen endrer covid-19-forskriften slik at personer kan få dispensasjon fra innreisekarantene til å besøke nærstående som er alvorlig syk eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.
Unntaket fra karanteneplikt vil bare gjelde for gjennomføringen av det aktuelle formålet dispensasjonen gis for. Karantene vil ellers gjelde. Det er kommunelegen som kan gi slik dispensasjon. Det er kommunelegen i kommunen der du skal besøke eller delta i begravelse/bisettelse, som tar stilling til søknaden.

Pressemeldingen inneholder også punkter om isolering av de som er på karantenehotell ved smitte, hva som er egnet oppholdssted ved smittekarantene og isolasjon og særlige regler om innreisekarantene for militært personell ved øvelser mv.

—-


Aktuell link