desember 14

Fuglejakta stanses for å hindre smittespredning
Fuglejakta stanses i alle fylker sør for Nordland på grunn av fugleinfluensa opplyser Mattilsynet i en melding.

Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset til nye områder. Derfor stanser nå Mattilsynet jakta på en rekke fugler i Sør-Norge.– Vi har stor forståelse for at dette oppleves som inngripende for jegerne som har gledet seg til andemiddagen nå før jul. Samtidig håper vi at jegerne forstår hvorfor det er viktig å stanse utbredelsen av dette viruset. Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.


Har du allerede skutt fugl i området, er den trygg å spise. Det er ingen risiko for at dette viruset skal smitte via kjøtt.

I disse områdene blir det nå forbudt å jakte:

Trøndelag
Møre og Romsdal
Vestland
Rogaland
Agder
Vestfold
Telemark
Viken
Oslo
Innlandet


Disse artene er det nå forbudt å jakte på (For noen av disse artene er jakten allerede avsluttet)

storskarv
kråke
skjære
ravn
brunnakke
grågås
kanadagås
knoppand
kortnebbgås
krikkand
kvinand
laksand
mandarinand
siland
stivhaleand
stokkand
stripegås
svartand
toppand
ærfugl


Selv om risikoen for smitte til mennesker er svært lav, minner vi om noen prinsipper:

– Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av fuglevilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Brukt eventuelt engangshansker under arbeidet. Ha rene redskaper og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis, sier Tronerud.

Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler uansett serveres helt gjennomstekt eller -kokt, det vil si varmebehandlet til minimum 70 grader, blant annet på grunn av risiko for salmonella.