desember 15

Smitteutbrudd etter kristne samlinger


Det er konstatert smitteutbrudd knyttet til to kristne menigheter i Sarpsborg. Så langt har over 40 medlemmer fått påvist koronasmitte, og det er ventet at dette antallet vil stige opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider:

Alle er isolert eller i karantene.


Hyppig

Det er to menigheter som har hatt hyppig møtevirksomhet de siste dagene. Norge for Kristus hadde møter 6., 7. og 8. desember. Bless Kristne Senter har hatt møter 5., 8. og 10. desember.


Foreløpige deltakerlister viser at det har vært samlet rundt 50 forskjellige deltakere i hver av menighetene. Det er på det rene at noen få personer har deltatt på møter i begge menighetene.


– Vi har fått opplyst at de har foregått i egne lokaler og at antallet ikke har vært høyere enn grensen på 50 deltakere. Siden det er enkelte deltakere som har deltatt på møter i begge menighetene, er det en sannsynlig sammenheng mellom smitteutbruddene, forteller kommuneoverlege Sapna Iqbal.


Sarpsborg kommune tok affære med en gang de første smittetilfellene ble sporet tilbake til disse møtene. Alle deltakere er satt i karantene, foreløpig fram til 18. og 20 desember. I tillegg er alle smittede satt i isolasjon.


-For å få en best mulig oversikt over situasjonen bestemte vi oss for at alle deltakere skulle testes med de nye hurtigtestene. Dette gjennomførte vi på sirkustomta i går kveld, etter ordinær stengetid. Av 37 testede var 13 positive, forteller kommuneoverlegen.


Flere av møtedeltakerne har allerede gjennomført ordinære koronatester. Totalt har 25 deltakere med tilknytning til Norge for Kristus og 17 deltakere fra Bless Kristne Senter testet positivt. Dette tallet forventes å stige ettersom 20 av de ordinære testene ikke er analysert ennå. Tallene er også noe usikre, siden flere av deltakerne ikke er hjemmehørende i Sarpsborg og dermed skjer smittesporingen i andre kommuner.


-Det er et godt samarbeid med lederne for de to menighetene. Alle arrangementer i menighetene er avlyst ut året, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.


-Det viktigste for oss nå er at vi får testet alle som har deltatt slik at kan redusere smittespredningen til andre utenfor miljøene, sier ordfører Sindre Martinsen Evje.

—-

Aktuell link | Sarpsborg kommune